Hop til indhold kammeradvokaten
 
fpquote

Firmaet bag kammeradvokaten er en af landets største og mest alsidige advokat-virksomheder.

 

Staten er vores hovedklient. Derudover rådgiver vi også regioner, kommuner og andre organisationer - typisk med tilknytning til det offentlige Danmark.

 

Vi varetager ihærdigt vores klienters interesser, men hensynet til borgernes retssikkerhed tages alvorligt. Ret skal være ret.

 

Aktuelt

 • 22.07.2014
  Nyheder
  Ulovlig selvfinansiering

  Erhvervsankenævnet har den 16. juni 2014 afsagt kendelse i en sag om ulovlig selvfinansiering ved aktieoverdragelse.

 • 15.07.2014
  Nyheder
  Artikel om Kammeradvokaten i Børsen

  Læs Kammeradvokatens Q&A som svar på Børsens artikel om firmaet d. 14. juli 2014.

 • 03.07.2014
  Nyheder
  Østre Landsrets dom: Virksomhedspant kunne ikke omstødes

  Østre Landsret fandt i dom af 23. maj 2014, at der ikke i medfør af konkurslovens § 70, stk. 1, jf. § 12 kunne ske omstødelse af virksomhedspant stillet af et selskab til sikkerhed for selskabets engagement med et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab. Landsretten fandt, at betingelserne for ombytning af virksomhedspantet var opfyldt, samt at ombytningen hverken havde formindsket aktiverne eller forøget passiverne i det pantsættende selskab.

 • 10.09.2014
  Aktiviteter
  Offentlig-Privat-Partnerskab

  Kammeradvokaten inviterer til et fagligt arrangement, hvor vi stiller skarpt på det offentliges mulighed for at indgå i samarbejde med private parter om at løfte opgaven med at levere offentlig infrastruktur gennem Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP).

 • 17.09.2014
  Aktiviteter
  Offentlig-Privat Innovationsarbejde - hvad nu?

  Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith inviterer medlemmerne af Forum for kontrakter og udbud til årets tredje møde den 17. september 2014 kl. 15.00 -18.00.