Arrangementer

I samarbejde med Prokura, Kammeradvokaten og Rudersdal Kommune inviterer EU-Supply til et kundearrangement hvor fokus vil være på Indkøbsanalyse og Indkøbsoptimering.

Indkøbsanalyse og indkøbsoptimering

Prokura, Store Kongensgade 59A, 1264 København K

Christian Svane fra Prokura og Morten Wahl Liljenbøl fra Kammeradvokaten glæder sig til at dele viden med jer omkring moderne indkøb ud fra læringer om hvad de bedste private virksomheder gør, men orienteret mod kommunale problemstillinger. Overordnet er fokus at præsentere tilgang til at udbudsreglerne på en effektiv og hensigtsmæssig måde: om i) optimering af indkøb og ii) overblik og sikring af kommunens samlede konkurrenceudsættelse.

Tidligere på året offentliggjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en oversigt over konkurrenceudsættelsesgraden (IKU) i de danske kommuner baseret på data fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Offentliggørelsen af IKU-tallene har fået mange kommuner til at se nærmere på deres indkøbspolitik.

I den forbindelse har Prokura i et samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en såkaldt indkøbsanalyse, hvor vi på baggrund af kommunens konkrete indkøbsportefølje kan foretage en vurdering af kommunens besparelsespotentiale. Selvom mange kommuner allerede i dag har etableret effektive indkøbs- og udbudsafdelinger, så er det vores erfaring, at der stadig er meget at hente. Dels som følge af, at indkøbene kan foretages mere effektivt, men også som følge af, at en større del af kommunens indkøbsportefølje konkurrenceudsættes. Sidstnævnte gælder ikke mindst i forhold til de anskaffelser, som fortsat er placeret i de centrale enheder.

Baseret på baggrund af erfaring fra tidligere sager – både i ind- og udland – kan kategoristyret indsats resultere i store besparelser. Årsagen til disse resultater findes ofte i, at der fokuseres i væsentlig grad på operative tiltag, såsom andet setup af forsyningskæden, ensartet kvalitet, mv.

På mødet vil Christian Svane og Morten Wahl Liljenbøl præsentere en tilgang til at komme i gang med en kategoristyret indsats: indkøbsanalyse og en efterfølgende indkøbsoptimering. Fokus vil primært ligge på indkøbsanalysen, indkøbsmodellen og den juridiske vinkel. Endvidere vil Charlotte Vibe Seeberg fra Rudersdal Kommune give et indblik i hvordan Rudersdal kommune arbejder med strategisk indkøb og hvad de forventer at opnå ved at der gennemføres en indkøbsanalyse.

Christian fra Prokura og Morten fra Kammeradvokaten bistår lige nu Rudersdal, Frederikssund og Gribskov Kommune med en tilsvarende proces.

Program for dagen:
12:30 – 13:00 Ankomst - Sandwich og forfriskninger

13:00 – 13:05 Intro v/Henrik Dige Christensen, Adm. Direktør EU-Supply, Danmark

13:05 – 13:35 ”Indblik i hvordan Rudersdal Kommune arbejder med strategisk indkøb og hvad de forventer at opnå ved, at der gennemføres en analyse” v/ Charlotte Vibe Svane, Indkøbschef Rudersdal Kommune

13:35 – 14:35 Gennemgang af ”Indkøbsanalyse - hvordan opnår din kommune en bedre Konkurrenceudsættelsesgrad (IKU)” v/ Christian Svane, Partner Prokura

14:35 – 14:50 Kort pause

14:50 – 15:15 ”Indkøbsmodellen – Juridisk vinkel” v/Morten Wahl Liljenbøl, Advokat, Associeret partner, Kammeradvokaten

15:15 – 15:30 ”Tværgående spørgsmål” til Charlotte Vibe Seeberg, Morten Wahl Liljenbøl og Christian Svane

15:30 – 16:00 Netværk og afslutning til dem som ønsker

Tilmelding:
Tilmelding dig via denne mail: denmark@eu-supply.com

Vi håber, at rigtig mange vil deltage i denne spændende eftermiddag.

Del på LinkedIn Del på Facebook