Arrangementer

Kammeradvokaten inviterer til gå-hjem-møde om konkurskarantæne.

Skal forsikringsselskaberne forholde sig til en konkurskarantænesag?

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Kammeradvokaten inviterer til gå-hjem-møde om konkurskarantæne.

Antallet af karantænesager har været stødt stigende siden reglernes ikrafttræden den 1. januar 2014. Alene i Sø- og Handelsretten verserer der pt. mere end 600 konkurskarantænesager. I langt hovedparten af sagerne opnår kurator medhold, og i et stort antal af sagerne tager skifteretten i konkurskarantænesagen stilling til en række forhold, som også kan have betydning for vurderingen af en senere ansvarssag.

Foruden en overordnet gennemgang af reglerne og retspraksis om konkurskarantæne vil vi gennem konkrete eksempler give vores input til, hvornår forsikringsselskaberne kan have interesse i at træde tættere på en konkurskarantænesag og i hvilket omfang kendelsen om konkurskarantæne, kan udfordres i en efterfølgende ledelsesansvarssag. Ved de konkrete eksempler vil vi bl.a. lægge op til en diskussion af fordelene og ulemperne for forsikringsselskaberne ved at træde tættere på konkurskarantænesagen.

Program
16.00-16.10: Velkommen, v. Jesper Saugmandsgaard Øe og Cathrine Wollenberg Zittan, Kammeradvokaten
16.10-17:00: Overordnet gennemgang af konkurslovens regler om konkurskarantæne og retspraksis
17.00-17.15: Pause
17.15-18.00: Gennemgang af konkrete eksempler og diskussion
18.00-19.00: Tak for i dag. Let anretning og netværk

Målgruppe
Arrangementet henvender sig primært til ansatte hos forsikringsselskaber og forsikringsmæglere, der beskæftiger sig med direktør- og bestyrelsesansvarsforsikringer.

Praktisk
Der vil være kaffe og networking fra kl. 15.30-16.00. Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 18.00. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Del på LinkedIn Del på Facebook