Arrangementer

Der er lagt op til en markant ændring af ferielovens grundlæggende principper i det lovforslag, der efter planen skal fremsættes i oktober 2017 lige efter Folketingets åbning, og som forventes vedtaget inden årets udgang.

Gå-hjem-møde om ferieloven – markante ændringer af loven er på vej

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Der er lagt op til en markant ændring af ferielovens grundlæggende principper i det lovforslag, der efter planen skal fremsættes i november 2017, og som forventes vedtaget inden årets udgang.

Der vil således være tale om den største ændring af ferieloven siden 1938, hvis ferielovsforslaget vedtages i sin nuværende form med indførelse af såkaldt ”samtidighedsferie”. Det vil få betydning for alle der arbejder med HR.

Til dette arrangement vil vi med afsæt i Ferielovsudvalgets afgivne betænkning samt lovforslaget komme ind på følgende:

• Baggrunden for at ændre ferieloven i en EU-retlig kontekst
• Hvilke ændringer af ferieloven er der lagt op til i forhold til i dag?
• Hvad skal man som arbejdsgiver gøre for at blive klar til den nye ferielov?

Gå-hjem-mødet er arrangeret i samarbejde mellem Kammeradvokaten og repræsentanter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har bistået i sekretariatsarbejdet med ferielovsbetænkningen. 

Der vil være mulighed for at drøfte og stille spørgsmål om dette spændende emne.

Som sædvanlig vil arrangementet blive afsluttet med en omtale af nyeste retspraksis af særlig interesse.

Program
Kl. 13:00 - 13:30: Ankomst med kaffe og networking

Kl. 13:30 - 13:40: Velkomst, v/ Partner, advokat hos Kammeradvokaten Niels Banke

Kl. 13:40 - 14:10: Baggrunden for at ændre ferieloven, v/ Partner, advokat hos Kammeradvokaten Niels Banke

Kl. 14:10 - 14:50: På hvilke punkter vil ferieloven blive ændret? V/ Områdechef hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Søren Balslev og
Fuldmægtig hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Lisbet Dinsen


Kl. 14:50 – 15:10: Pause og networking  

Kl. 15:10 – 15:30: Implementering af den nye ferielov allerede nu, v/ Områdechef hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Søren Balslev og
Fuldmægtig hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Lisbet Dinsen


Kl. 15:30 – 16:00: Nyeste praksis siden sidst, v/ Associeret partner, advokat hos Kammeradvokaten Lene Damkjær Christensen

Kl. 16.00 let forplejning med et glas vin eller vand. Alle er velkommen.


Målgruppe
Arrangementet er målrettet offentlige og private arbejdsgivere.

Praktisk
Der er ankomst kaffe og networking fra kl. 13.00. Oplæggene starter kl. 13.30. Der serveres en let anretning efter oplæggene. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Del på LinkedIn Del på Facebook