Arrangementer

Forum for Kontrakter og Udbud #2 - Udbud og persondataret

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Udbud og persondataret
Den nye databeskyttelsesforordning har medført et fornyet fokus på persondataretten. Når en udbudsforretning gennemføres, modtager ordregiver flere forskellige typer af personoplysninger, og det er derfor vigtigt som ordregivende myndighed at være opmærksom på de persondataretlige rammer. På årets andet arrangement stiller vi derfor skarpt på dette tema.

Forummets arrangementer tager udgangspunkt i aktuelle emner, og gør det muligt for deltagerne at holde sig opdateret om nye tendenser inden for kontraktretten og udviklingen i udbudsregler og praksis.

Netværket mødes fire gange om året, og Kammeradvokaten orienterer derudover løbende medlemmerne om, hvad der sker på området for kontrakter og udbud.

Læs mere om Forum for Kontrakter og Udbud her.

Program
Kl. 14:00 Velkomst
v/ Partner, Advokat Kristian Hartlev og Advokat Anni Noes Westergaard

På vores andet arrangement i Forum for Kontrakter og Udbud sætter vi fokus på persondata. Emnet er højaktuelt, idet den nye databeskyttelsesforordning får virkning allerede fra den 25. maj 2018. Når vi har valgt at sætte fokus på netop dette emne her i vores Forum for Kontrakter og Udbud, skyldes det, at der ofte er ganske mange persondataretlige problemstillinger i forbindelse med gennemførelsen af en udbudsforretning. Det er der mange ordregivere, der ikke er opmærksomme på. Hertil kommer, at man som ordregivende myndighed skal være opmærksom på, at kravene i databeskyttelsesforordningen skal tænkes ind ift. de konktrakter, som udbydes nu, og som får virkning efter d. 25. maj 2018.


Kl. 14:15 Seneste praksis
v/ Advokat Christian Clausen  


Kl. 15.00 Kaffepause


Kl. 15.15 Udbud og persondata (Del 1)
v/ Advokat Martin Sønnersgaard og advokat Anni Noes Westergaard

 

Under Del 1 vil vi kort introducere den nye databeskyttelsesforordning, herunder vil vi fremhæve de emner, som er særligt relevante i en udbudsretlig kontekst. Vi vil herudover sætte fokus på de persondataretlige forhold, som melder sig på banen i forbindelse med forberedelsen og offentliggørelsen af et udbudsmateriale; Hvad skal man være særligt opmærksom på som ordregivende myndighed, og hvordan håndteres disse situationer i praksis. Denne del omfatter bl.a. iagttagelse af hjemmelsspørgsmålet ift. offentliggørelse af personoplysninger ifm. offentliggørelse af et udbudsmateriale, iagttagelse af den såkaldte krigsregel, kontraktuel implementering af persondataretlige krav og kravspecificering af persondataretlige krav.


Kl. 16.15 Pause


Kl. 16.30 Udbud og persondata (Del 2)
v/ Advokat Martin Sønnersgaard og advokat Anni Noes Westergaard

 

Under Del 2 fortsætter vi til udbudsforretningens næste faser og sætter fokus på de persondataretlige forhold, som melder sig på banen i forbindelse med modtagelse af ansøgning/tilbud og efter indgåelse af kontrakten; Hvad skal man være særligt opmærksom på som ordregivende myndighed, og hvordan håndteres disse situationer i praksis. Denne del omfatter bl.a. håndtering af personoplysninger ifm. indhentelse af ESPD-dokumentation og i forbindelse med modtagelse af tilbud, persondata som et forhandlingstema, indholdsmæssige krav til databehandleraftalen, opmærksomhedspunkter ift. overførsel af data til tredjelande, samt håndtering af persondataretlige ændringer efter kontraktindgåelse.

 

Kl. 17.30 Opsummering af de gode råd, spørgsmål og debat
v/ Begge oplægsholdere


Målgruppe
Forum for Kontrakter og Udbud er Kammeradvokatens netværk for statslige og andre offentligt ansatte, som løbende beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.

Medlemskab er påkrævet. Du kan læse om de forskellige medlemskaber her.

Vel mødt
Der vil være ankomst med kaffe fra kl. 13.30. Oplæggene starter kl. 14.00. Efter arrangementet kl. 18.00 er der en let anretning i vores kantine.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Del på LinkedIn Del på Facebook