Arrangementer

Kammeradvokaten og RiskPoint inviterer til gå-hjem-møde om god skik i et erstatnings- og forsikringsretligt perspektiv.

God Skik i et Erstatnings- og Forsikringsretligt Perspektiv

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Vil du have bedre forståelse af god skiks betydning for ansvarsspørgsmål og den praktiske proces for sager om god skik? Og vil du blive skarpere på de forsikringsmæssige overvejelser, en sag om god skik kan give anledning til?

Kammeradvokaten og RiskPoint inviterer til gå-hjem-møde om god skik i et erstatnings- og forsikringsretligt perspektiv. 

Spørgsmål om god skik er et centralt emne i sager om professionelt ansvar. God skik er en retlig standard, der beskriver anerkendte handlingsmønstre inden for en given branche. Det er fælles for de fleste brancher, at god skik spiller en betydelig rolle for spørgsmålet om der er handlet ansvarspådragende. Det er derfor vigtigt at have fokus på processen for sager om god skik.

Du får viden om
Kammeradvokatens juridiske specialister introducerer dig til branchenævn og god skik, herunder hvilke strategiske overvejelser man bør have fokus på, når man har en sag om god skik i et nævn. Vi tager afsæt i den finansielle sektor, advokatbranchen, forsikringsmæglere, ejendomsmæglere og med paralleller til andre brancher.
 
Jonas Svensson, Senior Claims Adjuster fra RiskPoint fortæller om den forsikringsretlige betydning af sager i klagenævn, herunder bl.a. det at belyse, om en sag om god skik udgør et krav under forsikringsaftalen samt om omkostninger til forsvar er dækket.
 
Vi kigger også nærmere på et konkret eksempel fra en nyere dom fra Retten i Lyngby vedrørende pengeinstitutter, og fortæller om håndtering af sager under professionsansvarsforsikringen, herunder bl.a. anmeldelse af krav/ omstændigheder, omkostninger under en nævnssag, skadeserklæringer (NCD) og kontinuitetsdato.

Program
14.30 – 15.00 Ankomst og registrering
15.00 – 15.10 Velkomst
15.10 – 16.00 Introduktion til branchenævn og god skik v. Henrik Nedergaard Thomsen, advokat og partner, Kammeradvokaten
16.00 – 16.15 Pause
16.15 – 17.00 Betydningen og håndteringen af klagesager set fra forsikringsselskaberne v. Jonas Svensson, Senior Claims Adjuster, RiskPoint
17.00 – 17.15 Pause
17.15 – 18.30 God skik i konkrete brancher i erstatnings- og forsikringsretlig kontekst v. Jacob Pinborg, Hanne Marthine Møller Jensen, Henrik Nedergaard Thomsen og Jonas Svensson
18.30 - Networking og en let anretning

Målgruppe
Arrangementet retter sig især til forsikringsmæglere, ansatte i banker og sparekasser, forsikringsselskaber (skadebehandlere og underwritere) samt in-house advokater og andre, der beskæftiger sig med ansvarsspørgsmål. 

Kurset vil opfylde kravene til efteruddannelse for advokater.

Praktisk information

Ankomst og registrering fra kl. 14.30 – 15.00. Oplæggene starter kl. 15.00.

Del på LinkedIn Del på Facebook