Arrangementer

Kammeradvokaten afholder gå-hjem-arrangement om samarbejdsudvalget og hvilken betydning samarbejdsudvalget har for medarbejdernes og arbejdsgiverens rettigheder og forpligtelser.

Samarbejdsudvalget – rettigheder og forpligtelser?

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Kammeradvokaten afholder den 18. maj i Aarhus og den 13. juni i København gå-hjem-arrangement om samarbejdsudvalget og hvilken betydning samarbejdsudvalget har for medarbejdernes og arbejdsgiverens rettigheder og forpligtelser. Arrangementerne afholdes i samarbejde med HR Leder i Organisation og Jura i Miljø- og Fødevareministeriet, Peter Beiter Brasholt i Aarhus og vicedirektør i KU’s afdeling for HR & Organisation, Lisbeth Møller i København.

I samarbejdsudvalget har ledelsen pligt til at informere om institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation, men det kan være en svær afvejning at beslutte, hvornår der skal ske informering, og hvilke informationer, som skal udleveres.

På Kammeradvokatens gå-hjem-møde vil du som repræsentant for ledelsen blive klædt på til at håndtere de problemer og dilemmaer, der kan opstå ved drøftelse i samarbejdsudvalget. Vi vil bl.a. se på rækkevidden af informationspligten i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet, og ved beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold.

Der vil være mulighed for at drøfte og stille spørgsmål om dette spændende emne.

Som sædvanlig vil arrangementet blive afsluttet med en omtale af nyeste retspraksis af særlig interesse.

Praktisk
Der vil være kaffe og networking fra kl. 14.00-14.30. Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.00. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Del på LinkedIn Del på Facebook