Arrangementer

Kammeradvokaten inviterer til en workshop for både private udviklere og offentlige myndigheder, hvor vi sætter fokus på udvikling af velfærdsapps til den offentlige sektor.

Workshop for Udviklere af Velfærdsapps til Offentlige Myndigheder

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Kammeradvokaten inviterer til en workshop for både private udviklere og offentlige myndigheder, hvor vi sætter fokus på udvikling af velfærdsapps til den offentlige sektor.

En offentlig myndighed skal overholde en lang række særlige regler. Det betyder, at app-udviklere skal tænke reglerne ind allerede i udviklingsfasen, så app’en bliver klar til mødet med det offentlige.

I vil på workshoppen få mulighed for at pitche jeres app og få konkret sparring med specialister inden for persondata- og forvaltningsret, som kan hjælpe jer med at komme i mål, herunder redskaber I kan bruge fremover, f.eks. en skabelon til databehandleraftaler. I vil også få mulighed for sparring om jeres forretningsmodel, herunder offentlig-privat samarbejde vedrørende it-løsninger, og for at høre om forskellige finansieringsmuligheder.

Jeres udbytte fra workshoppen
• Hvordan en app udvikles, så den lever op til det offentliges krav til it-systemer

• Hvordan I indtænker den nye persondataforordning i jeres app, herunder bl.a. hvordan I sikrer, at app’en ikke indsamler for mange oplysninger, og at jeres brugere får de nødvendige oplysninger

• En tryktest af jeres forretningsmodel

• Hvordan I kan rejse kapital til (videre)udvikling af app’en – både fra private og offentlige investorer

• Hvordan I kommer bedst igennem en udbudsproces, både set fra private leverandørers og offentlige ordregivere perspektiv

• Samlet får I et realitytjek af jeres app-projekt

Deltagelse i workshoppen
For at deltage i workshoppen skal I sende en præsentation til Kammeradvokaten, hvor I fortæller om projektet og visionerne bag. Præsentationen skal være en skriftlig præsentation, f.eks. i PowerPoint, og/eller en video samt en beta-version el.lign. af jeres app. Workshoppen retter sig både mod private app-udviklere og offentlige myndigheder som aftagere og brugere af app-teknologi i deres forvaltning. Ved udvælgelse af deltagere lægger vi bl.a. vægt på jeres business case, herunder belysning af markedet og potentielle aftagere, hvor langt I er med udviklingen af jeres app, jeres virksomhed, herunder dens økonomiske modenhed, samt jeres ambitioner og erfaringer. Deltagelse er gratis og inkl. forplejning.

Ansøgning

Indsend jeres ansøgning til kontakt@kammeradvokaten.dk, att. Sune Fugleholm.

Program
12.45-13.00: Ankomst og registrering
13.00-13.15: Velkommen
13.15-14.45: Hver udvikler pitcher deres app, hvorefter de får umiddelbar feedback fra salen
14.45-15.00: Pause
15.00-15.30: Hver udvikler pitcher deres app, hvorefter de får umiddelbar feedback fra salen (fortsat)
15:30-17:00: Udviklerne får individuel sparring (ca. 30 min. til henholdsvis juridiske udfordring, forretningsmæssige potentialer og finansieringsmuligheder)
17:00-19:00: Tak for i dag. Let anretning og networking

Målgruppe
Offentlige aftagere af velfærdsapps, herunder kommuner, regioner og staten, samt private it-udviklere.

Praktisk
Der er registrering og ankomst fra kl. 12.45.
Der vil være en let anretning efter arrangementet.

Del på LinkedIn Del på Facebook