Arrangementer

Region Syddanmark og Kammeradvokaten sætter fokus på IT, persondata og fleksible udbudsprocedurer.

Bliv klog på IT og persondata

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

Kammeradvokaten og Region Syddanmark inviterer til fagligt arrangement med fokus på IT, persondata og fleksible udbudsprocedurer. Oplægsholderne, Rasmus Holm Hansen og Anni Noes Westergaard, er specialister på området og arbejder med emnerne til dagligt som advokater hos Kammeradvokaten. De vil bl.a. komme ind på grundlaget for valg af IT-kontrakter, den praktiske brug af den agile metode, persondata og den praktiske håndtering af kravene i den nye databeskyttelsesforordning samt effektiv brug af de fleksible udbudsformer. Arrangementet foregår hos Region Syddanmark i Vejle d. 24. august fra kl. 09.00-15.15.

Program
09.00-09.15
Introduktion og velkomst

09.15-09.30 IT-kontrakter; Om hvad der kendetegner en IT-kontrakt og om tidens tendenser

09.30-10.15 Den gode forberedelse; Om hvordan I effektivt bruger den indledende markedsdialog

10.15-10.30 Pause

10.30-11.30 Valg af kontrakt; Om hvilken IT-kontrakt I kan anvende ifm. forskellige typer af IT-anskaffelser, herunder hvordan I med fordel kan anvende den agile metode

11.30-12.15
Frokost

12.15-12.45 Case om valg af kontraktform

12.45-13.30 Persondata; Om den nye databeskyttelsesforordningen og særlige opmærksomhedspunkter, herunder ift. kravsætning af persondataretlige krav

13.30-13.45 Pause

13.45-14.30 Valg af udbudsform og den praktiske gennemførelse; Om hvordan forhandlings- og/eller dialogforløbet kan benyttes til opnåelse af størst mulig indsigt, samt hvordan forløbet gennemføres i praksis

14.30-15.00 Case om valg af udbudsform og gennemførelse af forløbet

15.00-15.15 Opsummering og afslutning


Om oplægsholderne
Advokat, director, Anni Noes Westergaard er specialiseret i udbuds- og kontraktret og rådgiver offentlige myndigheder om planlægning og gennemførelse af indkøb efter alle de forskellige udbudsformer. Anni beskæftiger sig særligt med indkøb af IT-tjenesteydelser, hvor hun også bistår sine klienter med koncipering af alle former for IT-kontrakter og den efterfølgende kontraktstyring heraf. I tilknytning hertil beskæftiger Anni sig med persondataretlige forhold i en IT-retlig kontekst, herunder i relation til indgåelse af databehandleraftaler og overdragelse af personoplysninger til tredjelande. Anni er certificeret IT-advokat og har herudover følgende certificeringer: PRINCE2 (Foundation), ITIL (Foundation) og Agile Project Manager (Foundation og Practioner).

Partner, advokat, Rasmus Holm Hansen rådgiver om erhvervsretlige problemstillinger i bred forstand, herunder særligt om IT, entreprise, komplekse anskaffelser og øvrige udbudsretlige spørgsmål. Rasmus har eksempelvis stor erfaring med gennemførelse af udbudsforretninger om komplekse anskaffelser inden for infrastruktur og byggeri (f.eks. skræddersyede lejemål), ligesom han har særlig erfaring med materielanskaffelse inden for området forsvar og sikkerhed. Rasmus er blandt landets mest erfarne rådgivere omkring de fleksible udbudsformer, herunder særligt udbud med forhandling. Rasmus repræsenterer inden for sine arbejdsområder offentlige myndigheder og private parter ved de ordinære domstole, Klagenævnet for Udbud og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, ligesom han også har erfaring med forberedelse og førelse af kommercielle voldgiftssager i andet regi.

Ankomst
Ved ankomst bedes I henvende jer i receptionen for registrering af elektronisk p-tilladelse. I skal samtidig oplyse registreringsnummer og mobilnummer.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

Del på LinkedIn Del på Facebook