Arrangementer

Til efterårets første arrangement beskæftiger vi os med bygherrens behov for at tilkøbe supplerende ydelser og de retlige rammer for denne type indkøb.

Fagligt Forum for Entreprise - supplerende ydelser i en udbuds- og entrepriseretlig vinkel #3

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Ændringsønsker, (nødvendige) ekstraarbejder, projektfejl og forglemmelser…

I byggesager kan der være mange årsager til, at bygherren har behov for bestille ydelser, der går ud over det, der er indeholdt i parternes oprindelige entrepriseaftale. Hvor bygherren foretager indkøb af sådanne supplerende ydelser, er der imidlertid en række udbudsretlige og entrepriseretlige forhold, der bør iagttages.

Til efterårets første arrangement beskæftiger vi os med bygherrens behov for at tilkøbe supplerende ydelser og de retlige rammer for denne type indkøb.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

• Udbudslovens bestemmelser om delydelser i entrepriseretten
• Muligheden for kontraktændringer i udbudsretten
• Entreprenørens ret til at udføre ekstraarbejder

Program
Kl. 15:00-15:10 Velkomst
Kl. 15:10-16:30 (inkl. pause) Supplerende ydelser i en udbuds- og entrepriseretlig sammenhæng v/advokat Kasper Mortensen og advokat Rasmus Holm Hansen
Kl. 16:30-16:45 Pause
Kl. 16:45-17:30 Nyt fra entrepriseretten. En udvidet gennemgang af årets entrepriseretlige nyheder, fra MgO-plader til pointmodeller v/advokat Nina Månsson Langerup
Kl. 17.30- Networking og en let anretning

Målgruppe
Alle ansatte hos private og offentlige bygherrer mv.

Praktisk
Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.30. Det er gratis at deltage i arrangementet.


Del på LinkedIn Del på Facebook