Arrangementer

Bliv skarp på at håndtere de mange persondataretlige spørgsmål, der opstår i HR-funktionen før, under og efter ansættelsen af medarbejdere.

HR og Persondata

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Bliv skarp på at håndtere de mange persondataretlige spørgsmål, der opstår i HR-funktionen før, under og efter ansættelsen af medarbejdere. 

Hvilke oplysninger må man indhente om en potentiel kandidat? Hvornår må man overvåge medarbejdernes brug af smartphones, e-mail og internet? Hvad gør man, når medarbejderen er illoyal på sin private Facebook-profil? Hvordan sikrer man sig, at man har et lovligt samtykke eller andet grundlag for at behandle oplysninger om medarbejdere? Hvor længe må man opbevare personoplysninger om tidligere ansatte?

Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på til dette arrangement. Du bliver opdateret på de seneste nyheder om databeskyttelsesforordningen, Justitsministeriets nye betænkning om forordningen (1565/2017) samt udkastet til den nye danske persondatalov.

Du får bl.a. viden om:
• Krav til et lovligt samtykke
• Oplysningspligt over for den ansatte
• Brug af personlighedstests og straffeattester
• Overvågning og kontrol af ansattes e-mails og sms’er
• Brug af sociale medier, som f.eks. Facebook og LinkedIn
• Whistleblowerordninger
• Internet/intranet – behandling af oplysninger, billeder mv.
• Udarbejdelse af fortegnelse for HR-funktionen
• Opbevaringsperiode for personoplysninger
 
Husk, vi er altid åbne for nye vinkler og indspark. Så hvis du sidder med spørgsmål, du gerne vil have besvaret, eller problemer, du gerne vil have løst, så send en mail til Martin Sønnersgaard, mso@kammeradvokaten.dk, så prøver vi at tænke det ind i arrangementet.
 
Om oplægsholderne
Partner, advokat, Niels Banke rådgiver private og offentlige klienter om arbejds- og ansættelsesret i enhver form. Han fører i den forbindelse retssager ved f.eks. Højesteret, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og faglig voldgift. Han rådgiver endvidere om gennemførelse af EU-udbud af offentlige kontrakter, herunder de problemer virksomhedsoverdragelsesloven kan give anledning til. Niels Banke er leder af advokatfirmaets team for arbejds- og ansættelsesret.
 
Advokat, Senior Manager, Martin Sønnersgaard rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om navnlig persondataret, IT og digitalisering. Fokus er især på at bistå klienterne med at leve op til reglerne i persondataloven og databeskyttelsesforordningen i en digital kontekst. Martin er tillige en søgt oplægsholder om persondataretlige spørgsmål og en drivkraft bag Kammeradvokatens og Implements DPO-uddannelse for kommende databeskyttelsesrådgivere. Martin er tillige certificeret IT-advokat.
 
Målgruppe

Arrangementet henvender sig til både offentlige myndigheder og private virksomheder.
 
Praktisk
Efter arrangementet kl. 17.30 byder vi på en let anretning med networking.
Det er gratis at deltage i arrangementet.


Holdet er fuldt booket.

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig ventelisten.

 

Del på LinkedIn Del på Facebook