Arrangementer

En ny havnelov – på fair og lige vilkår? Hvilke rammevilkår understøtter bedst muligt en kontinuerlig og dynamisk videreudvikling af havnesektoren?

Havnesektorens fremtid

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Kammeradvokaten ønsker i samarbejde med CBS og Dansk Industri at invitere til et arrangement om havnesektorens fremtid.

En ny havnelov – på fair og lige vilkår?
Hvilke rammevilkår understøtter bedst muligt en kontinuerlig og dynamisk videreudvikling af havnesektoren?

Transport-, bygnings- og boligministerens ekspertudvalg er i maj 2018 kommet med sit oplæg. Grundideen er at opdele havnenes aktiviteter i 1) aktiviteter, der underkastes offentligretlige rammevilkår, og 2) aktiviteter, der underkastes kommercielle rammevilkår.

Hensynet er, at konkurrencen i havnesektoren skal ske på fair og lige vilkår. Ekspertudvalgets rapport (læs mere her: Havnerapport) er startskuddet til drøftelser blandt politikere og aktører i havnebranchen om, hvordan havnesektoren fremover skal indrettes, og hvordan en ny havnelov skal se ud.

Bliv klædt på til debatten
Der er mange meninger i forhold til, om ekspertudvalget har ramt den helt rigtige model, eller om der er brug for at justere eller supplere modellen. Med dette arrangement vil vi gerne give et indblik i de tanker, der ligger bag ekspertudvalgets overvejelser, så du kan få et godt afsæt for at deltage i og påvirke den verserende, spændende debat om havnesektorens fremtidige indretning og regulering.

I arrangementet deltager bl.a. følgende medlemmer af ekspertudvalget: Professor, dr. merc. Peter Maskell, CBS (ekspertudvalgets formand), branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri, og partner, advokat Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Partner, advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, deltager som ordstyrer under en paneldiskussion.

Program
Kl. 13:00-13:15 Velkomst og introduktion, v/ Partner, Advokat Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 13:15-13:45 Overordnet om havnesektoren, v/ Branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri

Kl. 13:45-14:15 Kort om statsstøttereglerne (set ud fra et havnemæssigt perspektiv), v/ Advokat, Senior Manager Louise Tandrup Christensen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 14:15- 15:15 Præsentation af ekspertudvalgets overvejelser, v/ Professor, dr. merc. Peter Maskell, Copenhagen Business School

Kl. 15:15-15:30 Pause

Kl. 15:30-16:15 Hvad vil ekspertudvalgets forslag til model indebære af ændringer for havnene, havnenes ejere og havnenes brugere, v/ Senioradvokat, Director David Klæsøe-Lund, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 16:15:-17:15 Paneldiskussion, hvor der er lejlighed til at stille spørgsmål og til at komme med bemærkninger. Ordstyrer: Partner, Advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 17:15-17:30 Afrunding, v/ Partner, Advokat Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Målgruppe
Arrangementet henvender sig til alle beslutningstagere og aktører i havnesektoren.


Arrangementet afholdes i Esbjerg den 31. oktober
Se her for tilmelding.

 

Praktisk
Der serveres en let anretning efter arrangementet.

Tilmedingsfrist er 5 dage forud for arrangementet eller så længe ledige pladser.

Pris
Det koster 1.000 kr. eksklusiv moms, at deltage i arrangementet.

 

Pris 1.000,- DKK ekskl. moms.
Del på LinkedIn Del på Facebook