Arrangementer

Kammeradvokaten tilbyder en modulopbygget juridisk uddannelse for kommunale og regionale ledere og specialkonsulenter med lederpotentiale og -ambitioner.

Juridisk Lederudviklingsprogram - for kommuner og regioner

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Juridisk Lederudviklingsprogram
Kammeradvokaten tilbyder nu en modulopbygget juridisk uddannelse for kommunale og regionale ledere og specialkonsulenter med lederpotentiale og -ambitioner.

Ledere i kommuner og regioner står ofte overfor juridiske udfordringer, som de gerne skal kunne identificere hurtigt og instinktivt. På uddannelsen kvalificerer vi dig til at genkende juridiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med sagsbehandling, strategi, policyudvikling og implementering.

Du bliver i stand til at spotte juridiske udfordringer, som der bør tages hånd om. Du får en række praktisk anvendelige redskaber og juridiske ”genkendelsesmekanismer”, som du straks kan bruge aktivt i dit daglige arbejde. Efter uddannelsen vil du dermed kunne bidrage til at sikre retssikkerhed hele vejen rundt i organisationen.

Det lærer du
På uddannelsen vil du opnå indsigt i de centrale dele af den jura, der vedrører kommuner og regioner. Vi vil derfor komme ind på mange forskellige juridiske områder, som du som leder eller specialist kan komme i berøring med i dit arbejde:

• HR- og personalejura, herunder persondataretlige forhold

• Embedsmandens rolle og kommunalfuldmagten

• Borgerbetjening, herunder organisering og compliance; bl.a. i relation til persondata og aktindsigt

• Aftaleindgåelse og kontraktstyring

• Når kommunen udvikler, herunder iværksætteri, statsstøtte, planlov m.v.

• Mellem-kommunale forhold, f.eks. indkøbsfællesskaber, forsyning, kommunale selskaber, refusion m.v.

Målgruppe
Uddannelsen er målrettet dig, som er leder eller specialkonsulent med lederambitioner i en kommune eller region.

Dem møder du
På uddannelsen vil du møde nogle af landets førende specialister i jura af relevans for kommuner og regioners forvaltning. En del af underviserne er advokater hos Kammeradvokaten. Modulerne byder desuden på spændende oplægsholdere fra det offentlige Danmark og andre relevante spillere.

Uddannelsens form
Uddannelsen består af et modulopbygget program med netværk, videndeling og cases. Undervisningen vil være tilrettelagt på en måde, så deltagerne involveres og samarbejder løbende. Netværk er en vigtig del af uddannelsen. Derfor slutter hvert modul af med et socialt arrangement, hvor der vil være et spændende indslag. Uddannelsen varer fire enkeltstående dage. Prisen for alle fire moduler er: DKK 25.000,- ekskl. moms pr. deltager. Der vil maksimalt være 25 deltagere pr. hold. Uddannelsen afsluttes med en diplomoverrækkelse (ingen eksamen).

Tid og sted
Vi starter et nyt uddannelseshold op i september 2017. Modulerne vil foregå på følgende datoer:

• Modul 1: Den 13. september kl. 9-18

• Modul 2: Den 11. oktober kl. 9-18

• Modul 3: Den 8. november kl. 9-20 (inkl. middag)

• Modul 4: Den 6. december kl. 9-18

Undervisningen foregår hos Kammeradvokaten i København.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller andet, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@kammeradvokaten.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

OBS. Prisen er ekskl. moms.

Del på LinkedIn Del på Facebook