Brancher

Forsikring

Kammeradvokaten rådgiver forsikringsbranchen (forsikringsselskaber og forsikringsmæglere), andre private virksomheder og staten i forsikring.

Udbud og efterspørgsel er stadig stigende i forhold til forsikringer på både traditionelle forsikringsprodukter, produkter der dækker den nye digitale tidsalder samt specielle forsikringsbare interesser.

Hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith har vi et stærkt hold af specialister med den rette viden og kompetencerne til at rådgive inden for forsikringsområdet. Det gælder, hvad enten du søger rådgivning til:

  • ”om forsikringen dækker”
  • bistand med tvisteløsning enten ved at undgå tvisten eller ved at løse tvisten i eller uden for rets- eller voldgiftssagen
  • afklaring af regresspørgsmål
  • planlægning og gennemførelse af forsikringsprogrammer nationalt og internationalt

 - og en lang række andre områder.

Vi har desuden stor erfaring med tvisteløsning. Vi møder i alle retsinstanser og ved voldgift, og flere af vores advokater er certificerede mediatorer og voldgiftsdommere.

Hos Kammeradvokaten/ Advokatefirmaet Poul Schmith har vi volumen til at håndtere store sagsporteføljer. Vores rådgivning er baseret på en gennemprøvet erfaringsopbygning og intern videndeling, der er med til at sikre den ensartethed og effektivitet i opgaveløsningen, der forenkler processerne for jeres organisation.

Del på LinkedIn Del på Facebook