Brancher

Transport & Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur binder landet sammen og er grundlaget for samhandel og vækst.  I de senere år har massive investeringer i den offentlige infrastruktur skabt bedre rammer for den private sektors muligheder for at transportere varer og tjenester. Og frem mod 2020 er der planlagt nye veje, bedre jernbaner og en ny sygehusstruktur. Dertil kommer en række store projekter som blandt andet Femern Bælt-forbindelsen, metroen i København og investeringer i den danske energiinfrastruktur.

Transportsektoren står sideløbende overfor udfordringer. Det gælder blandt andet i forhold til regeringens målsætninger om, at sektoren skal reducere sin CO2-udledning i 2020 samt være forsynet med 100 pct. vedvarende energi i 2050.

Vi rådgiver om de juridiske udfordringer, der knytter sig til udvikling af infrastruktur og transport.

Se hvad vi kan hjælpe jer med nedenfor.

Del på LinkedIn Del på Facebook