Hop til indhold kammeradvokaten
 

SKATTER OG AFGIFTER

I faggruppen for skatter og afgifter arbejder vi med sager, der handler om borgeres og virksomheders skatte- eller afgiftsmæssige forhold. Sagerne omfatter alle emner inden for skatte- og afgiftsretten.

Hovedparten af de sager, der angår privatpersoner, handler om indkomstskattemæssige forhold. Også for virksomhedernes vedkommende handler sagerne ofte om opgørelsen af deres skattepligtige indkomst (f.eks. sager om driftsomkostningsfradrag), men vi behandler også mange sager om opgørelsen af virksomheders momstilsvar eller øvrige afgiftstilsvar, herunder betaling af grønne afgifter.

Vores sager omfatter også de skatte- og afgiftssager, der rejser EU-retlige spørgsmål, samt sager om dobbeltbeskatning (herunder fortolkningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster)

I overensstemmelse med Skatteministeriets målsætning om sikring af den størst mulige retssikkerhed for borgerne i sager om deres skatte- og afgiftsforhold lægger vi i den konkrete sagsbehandling stor vægt på hensynet til skatteydernes retssikkerhed, således at vi altid fokuserer på opnåelsen af det materielt rigtige resultat i sagerne.

 
SS.jpg
 


EN ANDERLEDES SAG

I løbet af de seneste år har vi behandlet tre retssager vedrørende anvendelsen af skattelovgivningen inden for fodboldverdenen.

Sagerne har drejet sig om:

  • Hvorvidt en tidligere landsholdsspillers indtægter i forbindelse med afholdelsen af en testimonial kamp var skattepligtige.
  • Den skattemæssige behandling af et sign-on fee ved en tidligere landsholdsspillers skifte fra en udenlandsk til en dansk klub.
  • Hvorvidt professionelle fodboldklubber er skattepligtige af de transfersummer, de oppebærer, når en spiller skifter til en anden klub inden kontraktperiodens udløb. 

Disse sager illustrerer noget, der er kendetegnende for vores arbejde, nemlig at de skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål rejser sig inden for praktisk taget alle livets områder.