Nyheder

Styrelsen for Patientsikkerhed sendte i august Ankenævnet for Patienterstatningens behov for advokatbistand ved retssager og anden juridisk rådgivning i udbud. Resultatet af udbudsrunden er netop blevet offentliggjort.

Udbud af advokatbistand til Ankenævnet for Patienterstatningen afgjort


I alt fem tilbudsgivere deltog i udbuddet om at varetage behovet for advokatbistand til Ankenævnet for Patienterstatningen fremadrettet. Styrelsen for Patientsikkerhed, der gennemførte udbuddet på vegne af Ankenævnet, har nu valgt at gå videre med Horten, som vandt grundet lavere pris. Imens Kammeradvokatens høje kvalitet blev anerkendt og fik de bedste ratings blandt alle tilbudsgiverne.

”Udbuddet indgår som led i beslutningen om at ændre statens indkøbsstrategi for juridiske tjenesteydelser inden for flere ministerområder. At styrelsen nu peger på en anden advokat i den her sammenhæng, kommer derfor ikke som en overraskelse for os,” udtaler managing partner hos Kammeradvokaten, Tomas Ilsøe Andersen.

Kammeradvokaten har varetaget den konkurrenceudsatte opgave siden ikrafttrædelsen af den oprindelige patientforsikringslov i 1992. Styrelsens nye aftale træder i kraft 1. januar 2018 og gælder for nye sager herefter. Hos Kammeradvokaten kommer ændringen ikke til at medføre afskedigelser. De berørte medarbejdere allokeres til andre opgaver.

Del på LinkedIn Del på Facebook