Rådgivning

Med digitaliseringen af vores samfund er behovet for at opretholde cybersikkerhed helt centralt. Samtidig er truslen mod informationer og systemer lokalt og i cyberspace støt stigende – både for statslige og ikke-statslige aktører.

Cybersikkerhed


Med digitaliseringen af vores samfund er behovet for at opretholde cybersikkerhed helt centralt. Samtidig er truslen mod informationer og systemer lokalt og i cyberspace støt stigende – både for statslige og ikke-statslige aktører.

Brud på cybersikkerheden, såsom Hacker-, Ddos-, og phishing-angreb, krænker rettigheder, forringer produktiviteten og skader tilliden hos samarbejdspartnere, kunder og borgere i samfundet. Cybersikkerhed er derfor afgørende for både private virksomheders og offentlige myndigheders virke, integritet og succes – og for Danmarks sikkerhed. Der vil derfor ofte være en positiv business case i at sikre, at der ikke kun fysisk, men også digitalt er styr på sikkerheden.

Vores bistand

Har du behov for hjælp til dit cybersikkerhedsprojekt, f.eks. når der skal stilles krav til it-leverandører ved outsourcing, anskaffes state-of-the-art sikkerhedsløsninger eller sikres compliance? Arbejder du med it- og teknologiprojekter, der indbefatter sikkerhedsaspekter, og har du behov for juridiske kompetencer og teknisk, operativ og forretningsmæssig forståelse? Så har vi teamet, der kan hjælpe dig.

Vi har forretningsmæssig forståelse for såvel private som offentlige organisationer, der arbejder i regulerede miljøer. Stor teknisk og forretningsmæssig indsigt på baggrund af mange års arbejde med store teknologianskaffelser, herunder anskaffelser af it-infrastruktur og it-systemer for de største statslige it-kunder og materielanskaffelser for Forsvaret og Rigspolitiet

Dine behov er f.eks.

  • Behovsafdækning i relation til cybersikkerhed

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter vedrørende cybersikkerhed

  • Scoping efter relevante metoder, såsom MOSCOW

  • Rådgivning baseret på hands-on-erfaring med kontraktuel understøttelse af cybersikkerhed skaleret til kundens behov, herunder kravspecificering af komplekse regulatoriske krav og tekniske standarder, såsom ISO27001:2013 og SANS CIS Critical Security Controls ud fra gennemprøvet koncept

  • Forhandlinger med leverandører

  • Bistand med tvister vedrørende sikkerhedsbrud; vurderinger af, hvornår kontraktuelle sikkerhedskrav er misligholdt, og hvilke civilretlige implikationer det medfører

  • Compliance med relevante regelsæt, herunder f.eks. med databeskyttelsesforordningen, NIS-lovgivningen, selskabsloven m.v.

  • Håndtering af cybersikkerhed i en udbudsretlig kontekst, herunder anvendelse af "indledende markedsundersøgelser" og "fleksible udbudsformer"

  • Rådgivning om spørgsmål vedrørende national cybersikkerhed

 

Del på LinkedIn Del på Facebook