Rådgivning

Med digitaliseringen af vores samfund er behovet for at opretholde cybersikkerhed helt centralt. Samtidig er truslen mod informationer og systemer lokalt og i cyberspace støt stigende – både fra statslige og ikke-statslige aktører.

CybersikkerhedMed digitaliseringen af vores samfund er behovet for at opretholde cybersikkerhed helt centralt. Samtidig er truslen mod informationer og systemer lokalt og i cyberspace støt stigende – både fra statslige og ikke-statslige aktører.

Brud på cybersikkerheden, såsom Hacker-, Ddos-, og phishing-angreb, krænker rettigheder, forringer produktiviteten og skader tilliden hos samarbejdspartnere, kunder og borgere i samfundet. Cybersikkerhed er derfor afgørende for både private virksomheders og offentlige myndigheders virke, integritet og succes – og for Danmarks sikkerhed. Der vil derfor ofte være en positiv business case i at sikre, at der ikke kun fysisk, men også digitalt er styr på sikkerheden.

Har du behov for hjælp til dit cybersikkerheds-projekt, fx når der skal stilles krav til it-leverandører ved outsourcing, anskaffes state-of-the-art sikkerhedsløsninger eller sikres regulatorisk compliance?

Arbejder du med it- og teknologiprojekter, der indbefatter sikkerhedsaspekter, og har du behov for juridiske kompetencer og teknisk, operativ og forretningsmæssig forståelse? Så har vi teamet, der kan hjælpe dig.

Dine behov er f.eks.:

 • Behovsafdækning i relation til cybersikkerhed

 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter vedrørende cybersikkerhed

 • Scoping efter relevante metoder, såsom MOSCOW

 • Rådgivning baseret på hands-on-erfaring med kontraktuel understøttelse af cybersikkerhed skaleret til kundens behov, herunder kravspecificering af komplekse regulatoriske krav og tekniske standarder, såsom ISO27001:2013 og SANS CIS Critical Security Controls ud fra gennemprøvet koncept

 • Stor teknisk og forretningsmæssig indsigt på baggrund af mange års arbejde med store teknologianskaffelser, herunder anskaffelser af samfundskritisk it-infrastruktur og it-systemer for de største statslige it-kunder og materielanskaffelser for Forsvaret og Rigspolitiet

 • Forhandlinger med leverandører

 • Bistand med tvister vedrørende sikkerhedsbrud; vurderinger af, hvornår kontraktuelle sikkerhedskrav er misligholdt, og hvilke civilretlige implikationer det medfører

 • Forretningsmæssig forståelse for organisationer der arbejder i regulerede miljøer

 • Compliance, herunder f.eks. med databeskyttelsesforordningen, NIS-lovgivningen, selskabsloven og de forvaltningsretlige regler m.v.

 • Håndtering af cybersikkerhed i en udbudsretlig kontekst, herunder anvendelse af "indledende markedsundersøgelser" og "fleksible udbudsformer"

 • Rådgivning om spørgsmål vedrørende national cybersikkerhed

 

Del på LinkedIn Del på Facebook