Rådgivning

Vi bistår i sager, hvor vores klienter har brug for "tag over hovedet", hvad enten der er tale om nyopførelse af en bygning, anskaffelse af et skræddersyet lejemål eller køb af en allerede eksisterende ejendom.

Entreprise, leje og fast ejendom

Vi bistår i sager, hvor vores klienter har brug for "tag over hovedet", hvad enten der er tale om nyopførelse af en bygning, anskaffelse af et (evt. skræddersyet) lejemål eller køb af en bygning eller et grundstykke.

Vores rådgivning omfatter ofte hele processen fra "tanke til tag", hvor vi hjælper fra de første overvejelser om at flytte eller bygge frem til det tidspunkt, hvor den indflytningsklare bygning står færdig.

Vi er et team af specialiserede juridiske rådgivere inden for fast ejendom og varetager især sager for det offentlige Danmark, herunder staten,  statslige selskaber, regioner, kommuner, forsyningsselskaber, universiteter og professionshøjskoler, ligesom vi bistår en række almene boligorganisationer/-selskaber.

Vi sikrer en samlet løsning og inddrager de juridiske kompetencer som opgaven kræver, herunder vor lejeretlige ekspertise og vores plan- og miljøretlige team.
Vi har et indgående kendskab til de udbudsretlige udfordringer, der opstår, når en ordregivende myndighed skal anskaffe en ny lokalitet.

Vi bistår omkring de entrepriseretlige forhold, fra indgåelse af kontrakter, løbende rådgivning under udførelse af arbejdet samt håndtering af tvister, herunder førelse af voldgiftssager.

Med udgangspunt i vores solide kendskab til de almindelige kontraktformer i branchen bistår vi også, når en klient ønsker at udvikle sine samarbejdsformer og afprøve alternative fremgangsmåder i forbindelse med projekter, herunder i forbindelse med projektudviklingsaftaler og offentlige-private samarbejder (OPP). 

Del på LinkedIn Del på Facebook