Rådgivning

Vi rådgiver offentlige myndigheder og finansielle virksomheder i anvendelsen og fortolkningen af de komplicerede regler om finansiel virksomhed og værdipapirer.

Finansiel regulering


Vi rådgiver om reglerne for finansielle virksomheder i forbindelse med etablering i Danmark samt ved udøvelse af finansiel virksomhed i Danmark, herunder i relation til tilladelseskrav, kapitalfremskaffelse, solvens- og likviditetskrav, fusioner og overdragelser, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, investor- og forbrugerbeskyttelse samt ejer- og ledelsesforhold.

Kravene til finansielle virksomheder bliver stadigt mere komplekse og omfattende. Antallet af regler er støt voksende, og selv for store finansielle virksomheder kan compliance være en betydelig udfordring. Vi rådgiver om forståelsen og anvendelsen af reglerne og sikrer, at vores kunder kan agere på lovlig vis og på en måde, der er hensigtsmæssig for deres forretning.

Vores rådgivning er baseret på et indgående kendskab til den danske og EU-retlige regulering på området, og vi fortolker og anvender disse komplekse regler i relation til både myndigheder og virksomheder. Vi bistår i den forbindelse bl.a. med registrering hos Finanstilsynet samt indhentning af tilladelser og godkendelser fra Finanstilsynet, som vi har en unik samarbejdsrelation til.

Del på LinkedIn Del på Facebook