Rådgivning

Vi rådgiver virksomheder og myndigheder om finansielle instrumenter, herunder derivat- og repo-aftaler.

Finansielle instrumenter

Både virksomheder og myndigheder anvender i dag finansielle instrumenter, herunder til afdækning af risici.

Vi rådgiver i forbindelse med forhandling og indgåelse af relevante rammeaftaler (ISDA, GMRA eller bankens egen rammeaftale) samt den relevante finansielle regulering. Vi har indgående kendskab til reglerne i værdipapirhandelsloven om netting og finansiel sikkerhedsstillelse og den bagvedliggende EU-regulering.

Vi rådgiver endvidere om de særlige regler, der gælder for kommuners og regioners indgåelse af terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse, repo-forretninger samt omlægning af lån ved hjælp af rente- og valutaswap-aftaler.

Del på LinkedIn Del på Facebook