Rådgivning

Vi rådgiver om stiftelse af almene og erhvervsdrivende fonde, herunder fonde stiftet af både private og offentlige midler, udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, compliance-tjek, gennemførelse af principper om god fondsledelse mv.

Fonde

En fond fører til noget uigenkaldeligt, så det er vigtigt, at der træffes de rigtige valg fra begyndelsen.

Vi har omfattende erfaring med at stifte forskellige former for fonde og rådgive om udarbejdelsen af f.eks. vedtægtsbestemmelser og governance i fondsbestyrelser.

Vores rådgivning er baseret på erfaringer fra stiftelsen af et stort antal almene og erhvervsdrivende fonde, og har vi et indgående kendskab til fondsmyndighedens praksis og de løsninger, der ligger inden for lovens rammer.

 

Del på LinkedIn Del på Facebook