Rådgivning

Vores rådgivning dækker en bred vifte af sagstyper, navnlig vedrørende ophavsrettigheder, patenter, know-how, domæner, varemærker og andre navnerettigheder.

IPR - Intellectual property rights

Offentlige klienter producerer i stort omfang viden, ikke mindst i forbindelse med egentlige forskningsaktiviteter. De bruger også elektronisk kommunikation og informationsformidling i et betydeligt omfang. Der er derfor et løbende behov for at beskytte rettighederne på disse områder.

Vores rådgivning dækker en bred vifte af sagstyper navnlig vedrørende ophavsrettigheder, patenter, know-how, domæner, varemærker og andre navnerettigheder.

Vi bistår for eksempel vores klienter, når de har behov for:

  • Vejledning i forhold til at være på forkant med udviklingen for eksempel med henblik på at forebygge konflikter
  • Hjælp til at udvikle licensaftaler eller andre kontrakter på området
  • Bistand i forbindelse med konflikter om rettighedsspørgsmål

Hvad laver vi?

Vi rådgiver i stigende grad de statslige klienter om, hvordan man bedst sikrer sig mod krænkelser på internettet. Eksempelvis i forbindelse med etablering af blogs og andre fora på hjemmesider, regler for netbetalinger, domænenavnspirateri m.v.

Vi rådgiver forskningsinstitutioner, universiteter m.v. om patentretlige problemstillinger. Rådgivningen kan for eksempel omfatte:

  • Indgåelse og fortolkning af licensaftaler
  • Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med private
  • Overvejelser i forhold til samspillet med de særlige regler for opfindelser, der er gjort på offentlige forskningsinstitutioner

Kompetente Klienter

Vi repræsenterer Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Patent- og Varemærkestyrelsen i Sø- og Handelsretten og Højesteret i sager om prøvelse af varemærke- og patentafgørelser.

Det siger sig selv, at disse klienter selv er fagligt klædt godt på i forhold til sagerne, hvilket giver samarbejdet en ekstra dimension.  

Del på LinkedIn Del på Facebook