Rådgivning

Vores rådgivning dækker en bred vifte af sagstyper navnlig vedrørende ophavsrettigheder, patenter, domæner, varemærker og andre navnerettigheder samt forretningshemmeligheder.

IPR


Alle private virksomheder og offentlige myndigheder producerer i stort omfang viden, nyder godt af deres varemærke og er afhængige af den eneret, som IP-retten giver. I takt med øget digitalisering, elektronisk kommunikation og informationsformidling er der løbende behov for at beskytte og håndhæve rettighederne før rettighederne har en reel værdi.

Vores rådgivning

Vores rådgivning dækker en bred vifte af sagstyper navnlig vedrørende ophavsrettigheder, patenter, domæner, varemærker og andre navnerettigheder samt forretningshemmeligheder.

Vores kunder omfatter private virksomheder bl.a. inden for forskellige dele af life science branchen, offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner, universiteter m.v. Vi arbejder eksempelvis med:

 • IPR-strategier – udarbejdelse, revision og implementering

 • Rets- og voldgiftssager om rettighedskrænkelser

 • Forbudssager – gennemføre eller forsvare sig mod en forbudssag

 • Licensaftaler, samarbejdsaftaler eller andre kontrakter – indgåelse, udarbejdelse og fortolkning

 • Sikring mod krænkelser på internettet

 • Oprettelse af blogs og andre fora på hjemmesider

 • Sikring af IP-rettigheder ved anvendelse af ”nye” teknologier eksempelvis AI og big data

 • Hindring af domænenavnspirateri

 • Forebyggelse af konflikter – vejledning om at være på forkant med udviklingen

 • Overdragelse af IP-rettigheder, fornyelse og håndhævelse af varemærkeregistreringer

 • Patentretlige problemstillinger

 • Overvejelser i forhold til samspillet med de særlige regler for opfindelser, der er gjort på offentlige forskningsinstitutioner 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker og Patent- og Varemærkestyrelsen er blandt de offentlige kunder, som vi rådgiver og bistår i bl.a. sager ved Sø- og Handelsretten, Østre Landsret og Højesteret i forbindelse med prøvelse af varemærke- og patentafgørelser.

Del på LinkedIn Del på Facebook