Rådgivning

Vores hold af højt specialiserede IT-advokater har detaljeret kendskab til IT-ydelser og mange års erfaring med rådgivning i udarbejdelse af IT-kontrakter.

IT og digitalisering


Rådgivning om implementering og eksekvering af virksomheders og myndigheders it- og digitaliseringsprojekter kræver indsigt i og forståelse for kundens behov og forretningsmæssige mål på både et strategisk, et taktisk og et operationelt niveau - en afgørende forudsætning for en værdibaseret rådgivning, der understøtter kundens opnåelse af værditilvækst, forretningsmål og succeskriterier.

Kammeradvokatens Team IT og Digitalisering er et af landets største indenfor it og digitalisering. Teamet består af førende specialister i IT-ret, digitalisering, persondataret, sikkerhed og immaterialret. Specialister, der har betydelig og mangeårig erfaring i at bistå og yde kunderne rådgivning med dedikeret fokus på værdiskabelse for kunden og kundens behov.

Teamet yder kunderne rådgivning i forhold til alle aspekter omhandlende it og digitalisering, herunder eksempelvis:

  • Systemanskaffelser

  • Agile processer

  • Outsourcing

  • Drift

  • Licenser

  • Rettigheder

  • Application management

  • Konsulentydelser

Teamet har en særlig indsigt og erfaring med digital understøttelse af lovreguleret virksomhed, persondatareglerne samt cyber- og informationssikkerhed. Rådgivning herom sker ofte i tæt samarbejde med firmaets øvrige specialister med særlig indsigt, der kan nyttiggøres i forhold til opnåelse af kundens forretningsmål og behov.

Anskaffelserne og processerne har for kunderne ofte en betydelig kompleksitet og økonomisk værdi, ligesom de ofte er af strategisk betydning for kunderne. Forhold, der er i fokus, i forhold til den rådgivning, som kan forventes. 

Teamet rådgiver kunder om deres IT- og digitaliseringsprojekter på alle stadier af en proces, herunder fra idéfase til strategi, udbud, kontrakt, udvikling, implementering og udrulning, Contract Management, samt de eventuelle tvister, klage- og retssager, der måtte opstå i kølvandet.

Del på LinkedIn Del på Facebook

Kontakt

Medarbejdere med speciale i rådgivningsområdet