Rådgivning

Vi rådgiver om reglerne for handel med værdipapirer, og om hvordan de anvendes i praksis.

Kapitalmarkedsret


Vi rådgiver om forståelsen og anvendelsen af de komplicerede regler for noterede selskaber i forbindelse med køb og salg af værdipapirer samt vedrørende bl.a. løbende rapporterings- og oplysningskrav, aktionærrettigheder, corporate governance, omgang med intern viden og handel med egne aktier og sikrer, at vores kunder kan agere på en lovlig og forretningsmæssig hensigtsmæssig måde.

Vores rådgivning er baseret på et indgående kendskab til den danske og EU-retlige regulering på området, og vi fortolker og anvender disse komplekse regler i relation til både myndigheder og virksomheder.

Del på LinkedIn Del på Facebook