Rådgivning

Vores kernekompetence er rådgivning og konflikthåndtering i sager om det erstatningsansvar alle de statslige myndigheder og domstolene kan pådrage sig i forbindelse med både myndighedsudøvelse og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Offentlig erstatning og forsikring

Vores kernekompetence er rådgivning og konflikthåndtering i sager om:

  • Det erstatningsansvar alle de statslige myndigheder og domstolene kan pådrage sig i forbindelse med både myndighedsudøvelse og faktisk forvaltningsvirksomhed
  • De talrige offentlige forsikringsordninger - navnlig arbejdsskadesikring, patientforsikring, lægemiddelerstatning, voldsoffererstatning og arbejdsløshedsforsikring
  • Produktansvar - navnlig sager om regres mod producenten af det lægemiddel, der har udløst erstatningspligt efter lægemiddelerstatningsordningen
    Professionelt ansvar og ledelsesansvar

Vi har udviklet en omfattende specialviden inden for de retsområder, der er knyttet til de enkelte myndighedsområder. Og vi har en særlig erfaring med den generelle forvaltningsret, der har betydning for de pågældende myndighedsområder.


Vi fører et betydeligt antal retssager ved alle landets byretter, landsretterne og Højesteret inden for stort set alle myndighedsområder. Vi fører også retssager på Færøerne og i Grønland.

Vi rådgiver om forsikring. Vi bistår for eksempel ved etablering af forsikring af museums­genstande i forbindelse med udlån til udenlandske museer eller udstillingssteder.

Vi rådgiver myndighederne i afgørelsessager og som led i lovgivningsprocessen inden for vores område.

Del på LinkedIn Del på Facebook

Kontakt

Medarbejdere med speciale i rådgivningsområdet