Rådgivning

Vi rådgiver om de juridiske udfordringer, som kommuner og investorer bør have for øje ved indgåelse af aftaler om såkaldte sociale investeringer.

Sociale investeringer


Vi rådgiver om de juridiske udfordringer, som kommuner og investorer bør have for øje ved indgåelse af aftaler om såkaldte sociale investeringer.

Sociale investeringer er kendt i lande som England og USA, mens det stadig er nyt i Danmark. Investe-ringsmodellen handler om, at en kommune (eller anden myndighed) indgår i et partnerskab med en privat investor, f.eks. en pensionskasse, om et velfærdsprojekt til gavn for kommunens borgere. Det kunne f.eks. være at fremme beskæftigelsen i kommunen eller at hjælpe med afvænning af stofmisbrugere i kommunen. Den private investor forpligter sig til at finansiere projektet sammen med kommunen.

Herefter er konceptet i realiteten enkelt: Hvis projektet opfylder de foruddefinerede succeskriterier, får investoren sin investering tilbage med tillæg af en nærmere fastsat forrentning, svarende til (en del af) kommunens besparelse som følge af, at kriterierne er opfyldt. Opfyldes succeskriterierne derimod ikke, får investor som udgangspunkt intet. For kommunen kan modellen være attraktiv, fordi kommunale opgaver løses med hjælp fra private midler. Og kun hvis kommunen får en dokumenteret økonomisk gevinst ud af opgaveløsningen, udløser det betaling til investor.

Investeringsmodellen kan vise sig at have et stort potentiale for landets kommuner, der i samarbejde med private investorer kan løfte velfærdsopgaver uden at løbe en stor økonomisk risiko. Der er dog en række juridiske problemstillinger, som bør overvejes, inden kommuner og investorer kaster sig ud i sociale investeringer. Det gælder navnlig i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, udbudsretten og statsstøtteretten, ligesom en række nærmere forhold omkring de relevante aftaler mellem parterne bør afklares.

Kammeradvokaten har erfaring med at rådgive om de juridiske problemfelter forbundet med sociale investeringer.

Del på LinkedIn Del på Facebook