Rådgivning

Vi fører et betydeligt antal socialretlige sager ved Højesteret, landsretterne og alle landets byretter.

Socialret


Socialretten er et kompliceret retsområde, og stiller således store krav til den juridiske indsigt i behandlingen af sagerne.

Området omfatter blandt andet sager om ret til førtidspension, sygedagpenge og fleksjob samt sager om beregning af folke- og førtidspension.

Vi fører et betydeligt antal sager ved Højesteret, landsretterne og alle landets byretter.

Sager inden for det socialretlige område angår det spørgsmål, om borgerne har krav på hjælp fra staten og i givet fald udmåling af denne hjælp.

Størstedelen af sagerne inden for socialrettens område har en trist baggrund og kræver derfor en meget hensynsfuld og medfølende behandling.

 

Del på LinkedIn Del på Facebook