Rådgivning

Vi yder rådgivning til og fører retssager for statslige klienter inden for mange områder af sø- og transportretten.

Sø- og transportret

Sagerne vedrører således både spørgsmål og tvister vedrørende den offentlige regulering af "det maritime Danmark", herunder forholdet til internationale konventioner og forpligtelser samt spørgsmål og tvister ved anvendelsen af de regler, der gælder indenfor det sø- og transportretlige område.

Vi bistår også statslige klienter med skibsbygningskontrakter, reparation af skibe og indkøb af skibsmateriel eller ved tvister opstået i forbindelse hermed.

Hvad laver vi?

Vi arbejder f.eks. med:

  • Rådgivning og retssager i forbindelse med olieforurening, herunder spørgsmål om ansvar og ansvarsfordeling samt refusion af det offentliges beredskabsudgifter ved oprensning efter olieforurening eller ved forebyggelse af fare herfor
  • Spørgsmål om ansvar og ansvarsfordeling ved kollision mellem skibe eller ved skibes påsejling af f.eks. havneinstallationer eller broer og retssager om erstatningskrav og inddrivelse heraf
  • Spørgsmål om bjærgning og lodsning, herunder spørgsmål om bjærgelønskrav, samt spørgsmål og retslige tvister opstået i forbindelse med lodsning, f.eks. spørgsmål om lodsansvar
  • Rådgivning og retssager om den offentligretlige regulering af søfarten, herunder regeludstedelse vedrørende krav til skibe, besætning, rederier (for eksempel ISM), lodsning, farvandsregulering m.v.
  • Bistand i forbindelse med kontraktindgåelse om bygning eller chartring eller reparation af skibe, herunder udarbejdelse af skibsbygningskon-trakter/certepartier/reparationskontrakter og bistand i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, samt efterfølgende juridisk bistand om fortolkning og håndhævelse af den indgåede kontrakt
  • Rådgivning og retssager i forbindelse med sø-, luft- og landevejstransport, herunder om transportørens ansvar og ansvarsbegrænsning

 

Del på LinkedIn Del på Facebook