Rådgivning

Kammeradvokaten har nedsat et stærkt hold af dedikerede medarbejdere med særligt fokus på sundheds- og velfærdssektoren.

Sundhed, velfærd og innovation

Sundheds- og velfærdssektoren står over for en række store udfordringer, der vil lægge pres på kvalitet og effektivitet i de offentlige ydelser. Udfordringerne knytter sig blandt andet til de stigende udgifter i sundhedssektoren og til håndteringen af den stadigt aldrende befolkning.

Gennem strategiske udbud af sundheds- og velfærdsopgaver kan det i vidt omfang sikres, at omkostningerne begrænses, og at en høj kvalitet bevares, uanset om der er tale om et kommunalt udbud af for eksempel plejehjemsydelser eller et landsdækkende udbud af sundhedsydelser.

En nærliggende løsning på flere af udfordringerne i sundhedssektoren er, at det offentlige samarbejder med private virksomheder om innovation af nye løsninger til sektoren. Dette rejser spørgsmål om det offentliges samarbejdsmuligheder, stillingtagen til spørgsmål om statsstøtte, rettighedsafklaring og samarbejdsprocesser, herunder spørgsmålet om, hvorvidt en offentlig deltager i et OPI senere (uden udbud) kan købe den sundhedsydelse, som OPI'et har udviklet. I forbindelse med løsning af sundhedsopgaverne skal det endvidere indtænkes, hvordan de forvaltnings- og persondataretlige forhold bedst håndteres.

Kammeradvokaten har nedsat et stærkt hold af dedikerede medarbejdere med særligt fokus på sundheds- og velfærdssektoren. Holdet har stor erfaring med at tilrettelægge, strukturere og designe udbudsprocesser med komplicerede kontrakter og samarbejdsmodeller. Holdet har blandt andet bistået med indkøb af mangeartede behandlingsydelser, strukturering af medicinindkøb og indkøb af mange forskellige it-ydelser og -værktøjer, herunder med henblik på tilrettelæggelse og strukturering af patientforløb, samt indkøb af diverse medicoteknisk udstyr.

Del på LinkedIn Del på Facebook