Rådgivning

Vi rådgiver venture- og kapitalfonde med særlig fokus på kravene til deres forvaltning og organisering.

Venture- og kapitalfonde

Vi hjælper venture- og kapitalfonde med at overholde kravene til deres forvaltning, herunder ved at ansøge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og i relation til efterfølgende ændringer i fondens eller forvalterens forhold.

Vores bistand omfatter rådgivning om overholdelse af kravene til organisering, likviditets- og risikostyring, aflønning, kapitalforhold, depositar, gennemsigtighed m.v.

Kravene er direktivbaserede og administreres af Finanstilsynet. Vi har solid erfaring med fortolkning af EU-regler generelt og har et indgående kendskab til Finanstilsynets administration af både Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven) og anden finansiel regulering.

Del på LinkedIn Del på Facebook