Viden

Brug Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem til at afvikle jeres digitale udbud.

Digitale udbud


Den nye udbudslov kræver, at alle ordregivende myndigheder fra 2018 skal afvikle deres udbud elektronisk. Men der er store fordele ved at komme i gang med dette allerede nu.

Vi tilbyder at stille Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem ”Digitale Udbud” til rådighed – uanset om I vælger at bruge os som rådgiver eller ej. I kan dermed undgå at skulle anskaffe jer et system selv. Mere end 2000 aktive kunder benytter løsningen og mere end 100.000 udbud bliver gennemført årligt.

Med Kammeradvokatens Digitale Udbud opnår I følgende fordele:

Strategisk styring af indkøbet

 • Ensartet strategisk styring af hele udbudsprocessen
 • Håndtering af udbud og tilbudsbehandling i ensartet og dokumenteret struktur
 • Rapporteringer/overblik og opbygning i ”best practice”
 • Flere udbud med samme ressourcer
 • Informations- og workflow indbygget (ændringer, spørgsmål/svar, rettelsesblade)

Brugervenligt system

 • Alt samlet et sted – eksisterende rammeaftaler samt tidligere tilbud
 • Tilgang til alle informationer via nettet
 • Alle bekendtgørelsesskabeloner findes i løsningen
 • Tjekliste indbygget i løsningen alt efter udbudstype

Omkostning/tidsreduktion

 • Genbrug af skabeloner, f.eks. udvælgelses- og tildelingskriterier, kravspecifikationer m.m.
 • Brug af Kammeradvokatens paradigmer – vi stiller alle relevante paradigmer til rådighed
 • Mulighed for at kopiere tidligere gennemførte udbud
 • Automatisk integration til udbudsportaler (udbud.dk, TED/OJEU)
 • Færre klagesager grundet revisionsspor, tidsstemplinger og audit trail

Få mere information

Vil du vide mere så læs informationsfolderen om Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem her:

Se Kammeradvokatens elektroniske udbudssystem på: www.digitaleudbud.dk 

Kontakt os på: digitaleudbud@kammeradvokaten.dk

Del på LinkedIn Del på Facebook