Viden

Få løbende om nyheder på en række juridiske områder i Kammeradvokatens faglige netværk på LinkedIn.

Bliv fagligt opdateret i Kammeradvokatens LinkedIn-netværk


Kammeradvokaten informerer løbende om nyheder på en række juridiske områder i følgende faglige netværk på LinkedIn. 

Nyt om Forvaltningsret

I denne gruppe bringer vi løbende aktuelle nyheder inden for forvaltningsretten.

Det kan dreje sig om en ny højesteretsdom eller en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand eller Datatilsynet. Vi vil også kunne bringe nyheder fra EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i det omfang, det er relevant for forvaltningsretten.

Vi vil løbende ganske kort kommentere på nyhederne. En nyhed behøver dog ikke være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre mere praktiske nyheder på forvaltningsrettens område.

Kort sagt er det vores mål med gruppen, at du her skal kunne holde dig opdateret inden for området.

‒ ● –

Nyt om Insolvens

I denne gruppe bringer vi løbende aktuelle nyheder inden for konkurs- og insolvensret. Det kan dreje sig om nye domme fra Sø-og Handelsretten, Landsretten, eller Højesteret, eller det kan dreje sig øvrige tiltag, som f.eks. ny litteratur på området. En nyhed behøver ikke være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre mere praktiske nyheder på området.

Kort sagt er det vores mål med gruppen, at du her skal kunne holde dig opdateret inden for konkurs- og insolvensretten.

‒ ● –

Nyt om Miljøret

I denne gruppe bringer vi løbende aktuelle nyheder inden for miljøretten i bred forstand.

Det kan dreje sig om nye domme fra de danske domstole og EU-Domstolen, eller det kan dreje sig om øvrige tiltag på området. En nyhed behøver ikke være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre mere praktiske nyheder på området.

Det er vores mål med gruppen at bidrage til, at du kan holde dig opdateret inden for sektorerne miljø, natur, planlægning og infrastruktur.

‒ ● –

Nyt om EU-ret og International ret

I denne gruppe bringer vi løbende aktuelle nyheder inden for EU-ret og international ret.

Det kan dreje sig om nye domme fra Højesteret, EU-Domstolen, Retten og Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, eller det kan dreje sig øvrige tiltag på området. En nyhed behøver ikke være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre mere praktiske nyheder på området.

Kort sagt er det vores mål med gruppen, at du her skal kunne holde dig opdateret inden for EU-ret og international ret.

‒ ● –

Nyt om Skatter og Afgifter

I denne gruppe vil vi løbende bringe nyheder inden for skatteretten i bred forstand. 

En nyhed behøver ikke at være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre mere praktiske nyheder. 

Det er vores mål med gruppen at bidrage til, at du kan holde dig opdateret inden for området skatteret.

‒ ● –

Nyt om Ansættelsesret

I denne gruppe vil vi løbende bringe nyheder inden for arbejds- og ansættelsesretten i bred forstand. 

En nyhed behøver ikke at være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre relevante nyheder. 

Det er vores mål med gruppen at bidrage til, at du kan holde dig opdateret inden for området.

‒ ● –

Nyt om Persondataret

I denne gruppe vil vi løbende bringe nyheder inden for persondataretten i bred forstand. Det kan dreje sig om nye domme fra danske domstole og EU-Domstolen samt udtalelser fra Datatilsynet, eller det kan dreje sig om øvrige tiltag på området. 

En nyhed behøver ikke at være af ren juridisk karakter. Vi vil således også i gruppen orientere om kommende faglige arrangementer og andre mere praktiske nyheder.

Det er vores mål med gruppen at bidrage til, at du kan holde dig opdateret inden for området persondataret.

‒ ● –

Nyt om Erstatningsret

I denne gruppe vil vi løbende bringe nyheder inden for erstatningsret i bred forstand. 

Det er vores mål med gruppen at bidrage til, at du kan holde dig opdateret inden for området erstatningsret.

‒ ● –

Forum for Kontrakter og Udbud

Udarbejdelse og efterfølgende styring af kontrakter og gennemførelse af udbud er udfordrende. For begge områder gælder, at ordregivers krav og ønsker skal implementeres bedst muligt og fodfejl kan koste dyrt.

Vi ser en tendens til at fokus også rettes mere og mere mod den kontraktretlige del - udbud handler jo i bund og grund om en proces der skal sikre, at ordregiver får den ydelse, der ønskes. Det er derfor helt naturligt, at ordregiver jo grundlæggende er meget mere interesseret i kontraktdelen og den efterfølgende styring heraf.

Vi etablerer derfor Kammeradvokatens forum for kontrakter og udbud og har oprettet denne LinkedIn gruppe, der giver mulighed for en mere aktiv og aktuel platform til at kommunikere med medlemmerne af foraet.

‒ ● –

Fagligt Forum for Entreprise

Arbejdet med entrepriseret er udfordrende og bredspektret. Entrepriseretten omfatter, ud over de traditionelle problemstillinger relateret til AB92, ABT93 og ABR89, også udvikling af nye samarbejdsformer samt udbud. Hvor problemstillingerne relateret til AB92, ABT93 og ABR89 nok kan anses for at være et område, vor udviklingen ikke iler af sted, kan det samme ikke siges om udviklingen i byggeriets organisering og i hvert fald ikke om udbudsretten.

Det er tidskrævende selv at holde sig opdateret om udviklingen i regler og praksis, og Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith har derfor besluttet at etablere det entrepriseretlige netværk ”Fagligt Forum for Entreprise” for statslige og
andre offentligt ansatte samt ansatte i almene boligselskaber og hos andre bygherrer, som er berørt af udbudsreglerne mv. Der vil hvert år være 2 arrangementer hvor der udover grundig faglig opdatering på entrepriseområdet vil være mulighed for erfaringsudveksling og for lidt hyggeligt samvær med gode kolleger.

‒ ● –

Kammeradvokatens Alumninetværk

Kammeradvokatens Alumninetværk er åben for alle tidligere medarbejdere hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Som medlem af gruppen bliver du løbende opdateret med aktuelt nyt, faglige aktiviteter, events og jobopslag fra firmaet og får også en invitation til et årligt eksklusivt arrangement, der afholdes udelukkende for medlemmer af gruppen. Som medlem er du meget velkommen til selv at dele relevante opslag m.v. i gruppen. 

Vi glæder os til at have dig med.

Del på LinkedIn Del på Facebook