Forum for Kontrakter og Udbud

Medlemskab

Medlemskabet af Kammeradvokatens Forum for Kontrakter og Udbud er som udgangspunkt gratis. Der er dog mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser.

Medlemskaber i København


Som ikke-betalende medlem får man:

 • Adgang til at deltage i forummets fire årlige arrangementer for 1750 kr. ekskl. moms pr. arrangement

 • Information om mulighed for at deltage i Kammeradvokatens øvrige arrangementer (f.eks. eventuelle særarrangementer i Forum for Kontrakter og Udbud, Fagligt Forum for Entreprise, "K03-dag", "Rammeaftalens dag" m.v.)

 • Løbende orientering om relevant ny praksis (domme og kendelser)

 • Løbende orientering om relevant ny lovgivning, vejledninger, rapporter m.v.

 • Kvartalsvise nyhedsbreve inden for udvalgte juridiske emner.

Ikke-betalende medlemmer skal generelt betale for at deltage i arrangementer, der ikke er gratis.

Som betalende medlem får man for 4.800 kr. ekskl. moms pr. år:

 • Fri adgang til de fire årlige møder i forummet

 • Information om mulighed for at deltage i Kammeradvokatens øvrige arrangementer (f.eks. eventuelle særarrangementer i Forum for Kontrakter og Udbud, Fagligt Forum for Entreprise, "K03-dag", "Rammeaftalens dag" m.v.)

 • Eventuel rabat på deltagelse i udvalgte arrangementer, hvor Kammeradvokaten er medarrangør og deltager som oplægsholder

 • Løbende uddybende orientering om alle nye kendelser ("Orientering om Udbudsret").

 • Løbende orientering om relevant ny lovgivning, vejledninger, rapporter m.v.

 • Kvartalsvise nyhedsbreve inden for udvalgte juridiske emner.

Medlemskabet er personligt og individuelt. Er man helt undtagelsesvis forhindret i at deltage, vil man dog kunne tilmelde en stedfortræder.

Kollektive medlemskaber:

Det er muligt inden for en myndighed at slå sig sammen og tegne et kollektivt medlemskab og dermed opnå rabat:

 • Op til 8 personer fra samme offentlige myndighed: 30.000 kr. ekskl. moms pr. år.

 • 9-15 personer fra samme offentlige myndighed: 50.000 kr. ekskl. moms pr. år.

Ved kollektive medlemskaber skal Kammeradvokaten have en kontaktperson hos myndigheden, som informerer om, hvem der tilmelder sig de enkelte arrangementer.

Tilmelding pr. møde skal ske aktivt. Fakturering foretages en gang årligt, typisk i februar.

Medlemskab er løbende, således at man senest den 1. december skal udmelde sig, såfremt man ikke ønsker medlemskab året efter. Udmelding af forummet skal ske på mail kontakt@kammeradvokaten.dk

Intropakke:

Vi tilbyder en intropakke til alle, som er interesserede i at undersøge, om Forum for Kontrakter og Udbud kunne være noget for dem. Pakken giver gratis adgang for 3 personer til ét forummøde. Intropakken kan kun benyttes en gang pr. offentlig myndighed, såfremt denne ikke tidligere har haft medlem i forummet.

Vi anser styrelse for én offentlig myndighed, departement for en offentlig myndighed mv.

Information og tilmelding kan fås hos på 72 30 74 44 eller via mail

Der er etableret en LinkedIn-gruppe, hvor såvel betalende som ikke betalende medlemmer kan tilmelde sig.

Medlemskab i Aarhus

I 2017 lancerer vi som noget nyt Forum for Kontrakter og Udbud i Aarhus. I introduktionsåret afholder vi fire arrangementer, som vil være de samme, som afholdes i København.

Medlemskab af forummet i Aarhus er gratis det første år. Medlemmerne modtager nyhedsbrevet “Orientering om Udbudsret”, der kommenterer alle nye kendelser på udbudsområdet.

Del på LinkedIn Del på Facebook