Viden

Kammeradvokaten tilbyder nu et heldagskursus i den nye udbudslov, hvor der fokuseres på de vigtigste ændringer og nyskabelser.

Kursus i den nye udbudslov

Kammeradvokaten tilbyder nu et heldagskursus i den nye udbudslov, hvor der fokuseres på de vigtigste ændringer og nyskabelser.

Loven introducerer en række spændende muligheder, ligesom visse af bestemmelserne i loven kommer til at betyde grundlæggende ændringer i den måde, de fleste ordregivere kommer til at strukturere deres anskaffelser på.

Formålet med kurset er at sætte rammerne og give værktøjerne til at udnytte de nye muligheder bedst muligt.

På dette kursus kommer vi omkring de vigtigste ændringer i loven, og der perspektiveres til en række konkrete eksempler og sager. Det er ikke et grundkursus i udbudsret, så det forudsætter et vist kendskab til de nuværende regler, men det er ikke nødvendigt at være erfaren specialist.

Kurset indeholder følgende emner:

 1. Lovens struktur og anvendelsesområde
 2. Forudgående markedshøringer (teknisk dialog)
 3. Opdeling af kontrakter og andre SMV-tiltag
 4. Nye tidsfrister
 5. Udelukkelse, egnethed og udvælgelse, herunder ordregivers undersøgelsespligt
 6. Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
 7. Light regimet og kontrakter under tærskelværdierne med/uden grænseoverskridende interesse
 8. Nyt om rammeaftaler
 9. Evaluering (herunder offentliggørelse af evalueringsmetode, livscyklusomkostninger m.v.)
 10. Perioden efter kontraktindgåelsen (ændringshåndtering)
 11. Ophør af kontrakter

Praktisk information

Kurset varer 7 timer, inkl. frokost og pauser (f.eks. fra kl. 9 – 16), og det kan enten afholdes hos Kammeradvokaten (i så fald vil der dog være en deltagerbegrænsning pga. lokalekapacitet) eller på myndighedens adresse, uanset hvor i landet det måtte være.

For myndigheder omfattet af Kammeraftalen afregnes kurset efter medgået tid; dog aldrig over kr. 25.000 + moms. Prisen er uafhængig af antallet af deltagere.

For andre klienter koster kurset kr. 25.000 + moms. Prisen er uafhængig af antallet af deltagere.

Undervisningsmateriale: Slides, der fremsendes pr. mail til deltagerne inden kurset.

Vi skræddersyer naturligvis også gerne specialkurser i den nye udbudslov efter særlige ønsker (f.eks. med særskilt fokus på IT-kontrakter, byggeri og anlæg, indkøbscentraler etc.). Vi afgiver et særskilt salæroverslag på sådanne skræddersyede kursusforløb.

Samtlige kurser afholdes af nogle af Kammeradvokatens erfarne eksperter.

For yderligere information, kontakt:
advokat Kristian Hartlev (har@kammeradvokaten.dk eller 25430311) eller
advokat Rasmus Holm Hansen (rhh@kammeradvokaten.dk eller 25100558).

 

Del på LinkedIn Del på Facebook