Arrangementer

Få et kort ”brush-up” på reglerne i tilbudsloven og på, hvilken betydning udbudslovens nye principper om f.eks. ESPD, offentliggørelse af evalueringsmetode og kontraktændringer har for udbud efter tilbudsloven.

Morgenmøde om tilbudsloven

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Få et kort ”brush-up” på reglerne i tilbudsloven og på, hvilken betydning udbudslovens nye principper om f.eks. ESPD, offentliggørelse af evalueringsmetode og kontraktændringer har for udbud efter tilbudsloven.

De seneste år har de fleste udbudsdiskussioner, kurser, konferencer og oplæg handlet om udbudsloven og nyskabelserne heri. Samtidig med udbudslovens indførelse blev der imidlertid foretaget ændringer i en række andre love og bekendtgørelser, herunder tilbudsloven.

Til dette arrangement sætter vi fokus på tilbudsloven, der fortsat er et særdeles relevant regelsæt inden for bygge- og anlægsområdet. Med afsæt i et helikopterperspektiv på tilbudslovens anvendelsesområde og udbudsformer, inddrages der eksempler og problemstillinger fra det praktiske liv.

Vi vil i den forbindelse også fokusere på udbudslovens betydning for tilbudsloven. Hvilken betydning har således udbudslovens regler om f.eks. ESPD, offentliggørelse af evalueringsmetoder og kontraktændringer for udbud efter tilbudsloven?

Målgruppe
Arrangementet vil have et praktisk sigte og er særligt relevant for aktører på bygherresiden, der ofte beskæftiger sig med byggeprojekter.

Program
Kl. 08.30-09.00 Ankomst med morgenmad
Kl. 09.00-09.10 Velkomst
Kl. 09.10-09.30 Tilbudsloven – hvornår finder den anvendelse?
Kl. 09.30-10.00 Udbudsprocedurer under tilbudsloven (en praktisk indføring)
Kl. 10.00-10.15 Pause
Kl. 10.15-10.45 Betydningen af udbudslovens nyskabelser for tilbudsloven
Kl. 10.45-11.00 Spørgsmål og diskussion

Praktisk
Der er ankomst og registrering med morgenmad fra kl. 08.30. Oplæggene starter kl. 09.00. Det er gratis at deltage i arrangementet.