Arrangementer

Kammeradvokaten inviterer til en workshop for de kommende kommunale pantefogeder, der skal forestå den kommunale inddrivelse af fortrinsberettigede krav.

Workshop for Kommunale Pantefogeder

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Kommunerne har pr. 2. februar 2017 hjemtaget opgaven med at inddrive de kommunale fortrinsberettigede krav. KL har i den forbindelse, med bistand fra Kammeradvokaten, udarbejdet en række skabeloner, som de kommunale pantefogeder kan anvende som en del af inddrivelsesprocessen.

 

I forlængelse heraf vil Kammeradvokaten udarbejde et administrationsgrundlag, som indeholder vejledning til udfyldelse af de enkelte skabeloner (procesbeskrivelser).

 

Derudover vil administrationsgrundlaget indeholde vejledning om den praktiske og juridiske håndtering af inddrivelsesprocessen, herunder indeholde vejledning om og eksemplificering af kravsspecifikationen, udarbejdelse af underretningen, håndtering af underretninger der kommer retur, forkyndelsesprocessen, beregning af retsafgiften, udarbejdelse af udlægsbladet, opfyldelse af vejledningsforpligtelse, klagehåndtering mv.

 

Kammeradvokaten inviterer derfor til en workshop for de kommende kommunale pantefogeder, hvor vi vil gennemgå administrationsgrundlaget og instruere kursisterne i, hvordan brevskabelonerne anvendes og udfyldes i praksis på baggrund af det udarbejdede administrationsgrundlag. Som en del af workshoppen vil der blive afholdt fiktive udlægsforretninger i form af rollespil, hvor kursisterne vil få illustreret en række praktiske og juridiske problemstillinger, samt hvorledes kursisterne med baggrund i administrationsgrundlaget kan løse disse udfordringer.

 

Kursisten vil på workshoppen få udleveret administrationsgrundlaget, som herefter kan anvendes af de deltagende kommuner.

 

Anvendelsen og rettigheden til administrationsgrundlaget for den enkelte kommune kræver således deltagelse i workshoppen.

 

Program
Program følger når vi nærmer os arrangementet.

 

Målgruppe
Workshoppen er målrettet de kommende kommunale pantefogeder, som skal forestå inddrivelsen af de kommunale fortrinsberettigede krav. Kommunernes it-leverandører er ligeledes oplagte deltagere på workshoppen.

 

Praktisk
Der vil være ankomst og registrering med kaffe fra kl. 08:30-09:00. Oplæggene starter kl. 09:00. Derudover er der forplejning og frokost i løbet af dagen.


Betaling
Pris ved én deltager pr. kommune: 8.000 kr. ekskl. moms. Pris pr. efterfølgende deltager fra samme kommune: 4.000 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning.
Prisen afspejler, at de deltagende kommuner får adgang til et administrationsgrundlag, som vil medvirke til sikring af en lovmedholdelig inddrivelsesproces. Kammeradvokaten forbeholder sig retten til at aflyse workshoppen, såfremt der ikke er tilstrækkelige antal tilmeldinger.

Er du forhindret i at deltage bedes du melde afbud til kontakt@kammeradvokaten.dk.

Vi glæder os til at se dig.

OBS. Prisen er ekskl. moms.