Arrangementer

En ny havnelov – på fair og lige vilkår? Hvilke rammevilkår understøtter bedst muligt en kontinuerlig og dynamisk videreudvikling af havnesektoren?

Havnesektorens fremtid

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Arrangementet er udskudt
Da ministeren nu har udtalt, at det er regeringens ambition at fremsætte et lovforslag i det kommende folketingsår, og vi derfor må forvente et udspil i en ikke for fjern fremtid, har vi besluttet at udsætte arrangementet indtil videre.

Vi beklager ulejligheden, men vi tror, at et arrangement på et senere tidspunkt vil give et større udbytte.

Vi ser frem til forhåbentlig at se dig til det nye arrangement, som vil blive slået op på vores hjemmeside. 

-------------------------------------------------------------------------

Kammeradvokaten ønsker i samarbejde med CBS og Dansk Industri at invitere til et arrangement om havnesektorens fremtid.

En ny havnelov – på fair og lige vilkår?
Hvilke rammevilkår understøtter bedst muligt en kontinuerlig og dynamisk videreudvikling af havnesektoren?

Transport-, bygnings- og boligministerens ekspertudvalg er i maj 2018 kommet med sit oplæg. Grundideen er at opdele havnenes aktiviteter i 1) aktiviteter, der underkastes offentligretlige rammevilkår, og 2) aktiviteter, der underkastes kommercielle rammevilkår.

Hensynet er, at konkurrencen i havnesektoren skal ske på fair og lige vilkår. Ekspertudvalgets rapport (læs mere her: Havnerapport) er startskuddet til drøftelser blandt politikere og aktører i havnebranchen om, hvordan havnesektoren fremover skal indrettes, og hvordan en ny havnelov skal se ud.

Bliv klædt på til debatten
Der er mange meninger i forhold til, om ekspertudvalget har ramt den helt rigtige model, eller om der er brug for at justere eller supplere modellen. Med dette arrangement vil vi gerne give et indblik i de tanker, der ligger bag ekspertudvalgets overvejelser, så du kan få et godt afsæt for at deltage i og påvirke den verserende, spændende debat om havnesektorens fremtidige indretning og regulering.

I arrangementet deltager bl.a. følgende medlemmer af ekspertudvalget: Professor, dr. merc. Peter Maskell, CBS (ekspertudvalgets formand), branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri, og partner, advokat Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Partner, advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, deltager som ordstyrer under en paneldiskussion.

Program
Kl. 13:00-13:15 Velkomst og introduktion, v/ Partner, Advokat Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 13:15-13:45 Overordnet om havnesektoren, v/ Branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri

Kl. 13:45-14:15 Kort om statsstøttereglerne (set ud fra et havnemæssigt perspektiv), v/ Advokat, Senior Manager Louise Tandrup Christensen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 14:15- 15:15 Præsentation af ekspertudvalgets overvejelser, v/ Professor, dr. merc. Peter Maskell, Copenhagen Business School

Kl. 15:15-15:30 Pause

Kl. 15:30-16:15 Hvad vil ekspertudvalgets forslag til model indebære af ændringer for havnene, havnenes ejere og havnenes brugere, v/ Senioradvokat, Director David Klæsøe-Lund, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 16:15:-17:15 Paneldiskussion, hvor der er lejlighed til at stille spørgsmål og til at komme med bemærkninger. Ordstyrer: Partner, Advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 17:15-17:30 Afrunding, v/ Partner, Advokat Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Målgruppe
Arrangementet henvender sig til alle beslutningstagere og aktører i havnesektoren.


Arrangementet afholdes i Esbjerg den 31. oktober
Se her for tilmelding.

 

Praktisk
Der serveres en let anretning efter arrangementet.

Tilmedingsfrist er 5 dage forud for arrangementet eller så længe ledige pladser.

Pris
Det koster 1.000 kr. eksklusiv moms, at deltage i arrangementet.