Arrangementer

En formaliseret, kompetencegivende uddannelse indenfor Corporate Compliance, rettet mod praktikere så vel som advokater.

Complianceuddannelsen - Hold 2

Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Danske Advokater udbyder igen i 2018 Complianceuddannelsen – efterspørgelsen indenfor dette fagområde er stadig stigende.

Alle vil gerne have svar på, hvordan vi sætter et system op, så virksomhederne på den bedste og mest effektive måde følger gældende love og desuden overholder virksomhedens interne regler og vejledninger.
 
Formålet med uddannelsen er at give deltagere en grundig forståelse for generel Corporate Compliance, både med hensyn til formel kundskab så vel som praktiske værktøjer.

Uddannelsen vil gennemgå centrale temaer som retslige rammer, rolleforståelse, compliancestrategi, etablering af complianceprogram, effektiv kommunikation, styring av tredjeparter, gennemførelse af interne undersøgelser, etablering af whistleblow-kanaler, håndtering af persondata samt samspil med offentlige myndigheder. 

Undervisningen vil bestå af både forelæsninger, interaktiv læring i grupper, og dels casebaseret, så man skal være opmærksom på, at der vil være forberedelse mellem modulerne.

Undervisere vil være advokater fra Danmark og UK, Compliance Officers fra større skandinaviske virksomheder, såvel som andre specialister. 

Afhængig af deltagelse, vil al undervisning foregå på engelsk.

Målgruppe
Advokater, fuldmægtige, praktikere og øvrige.

Pris og praktiske oplysninger

Tid:
20. jun. kl. 09:00 - 17:00
29. aug. kl. 09:30 - 30. aug. kl. 16:15
8. okt. kl. 09:30 - 9. okt. kl. 16:00

Pris:
kr. 39.000,00. Medlemspris: kr. 39.000,00. Priser er ekskl. moms
40 kursuslektioner.

Tilmelding
Kontakt venligst: Helle Bisgaard, kursuskoordinator hos Danske Advokater: hbi@danskeadvokater.dk