Arrangementer

Vores første efterårsarrangement i 2018 handler om ABR 18. Vi sætter fokus på de ændringer og nyskabelser, der følger med ABR 18 samt hvordan disse vil påvirke rådgiveraftalen.

Fagligt Forum for Entreprise #3 - ABR 18

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

28 år efter vedtagelsen af ABR 89 og efter knap tre års udvalgsarbejde har AB-udvalget offentliggjort de nye aftalevilkår for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, ABR 18, som træder i kraft pr. 1. januar 2019.

De nye aftalevilkår for rådgivning har været gennem en grundlæggende revision og er i deres systematik blevet tilpasset AB-systemet. På en række punkter er der sket betydelige ændringer i forhold til ABR 89. Regler om eksempelvis digital projektering, kvalitetssikring og glemte ydelser har fundet vej ind i ABR 18, mens reglerne om blandt andet rådgiverens ansvar og tvistløsning på en række punkter er blevet ændret.

Vores første efterårsarrangement i 2018 handler derfor om ABR 18. Vi sætter fokus på de ændringer og nyskabelser, der følger med ABR 18 samt hvordan disse vil påvirke rådgiveraftalen.

Program
15:00-15:10 Velkomst
15:10-15:40 Nyt fra entrepriseretten. Gennemgang af retspraksis siden sidst, v/advokat Casper Gregers Jensen, Kammeradvokaten
15:40-15:50 Pause
15:50-16:30 ABR 18 – Væsentlige ændringer og nye regler i rådgiverretten, v/advokat og chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder
16:30-16:40 Pause
16:40-17:20 ABR 18 – Hvad betyder det for rådgiveraftalen? v/advokat Bo Schmidt Pedersen, Kammeradvokaten
17:20-17:30 Afrunding

Målgruppe
Alle ansatte hos private og offentlige bygherrer, bygherrerådgivere mv.

Praktisk
Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.30. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Arrangementet afholdes også i Aarhus.