Arrangementer

Bruger din organisation litteratur, fotografier, musik, film, TV-udsendelser eller andre beskyttede kulturprodukter? Så kan Brugernetværket være noget for dig. På mødet stiller vi bl.a. spørgsmålet: Hvornår kræver brug af beskyttet materiale betaling til rettighedshaverne?

Møde i Brugernetværket

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Program for møde den 24. oktober 2018

14.00-14.30 Ankomst og kaffe
14.30-14.45 Velkomst og introduktion
14.45-15.45 Hvornår kræver brug af beskyttet materiale betaling til rettighedshaverne?
v. advokat Maiken Toftgaard og partner Mette Lindskoug

Når virksomheder og offentlige institutioner benytter musik, film, tv og andet beskyttet materiale i forhold til kunder eller brugere, kræver det ofte – men ikke altid – aftaler med og betaling til rettighedshaverne.

Lovgivningen indeholder ingen facitliste over de benyttelsesformer, som er betalingsudløsende.

I stedet er indkredsningen af ”betalingsområderne” blevet foretaget af de danske domstole i retspraksis. Senest i FOF-sagen (U2018.516H), hvor Højesteret fandt, at FOF ikke skulle betale for musik på danse- og motionshold, idet musikafspilningen ikke havde karakter af offentlig fremførelse i ophavsretslovens forstand.

I takt med EU’s harmonisering af ophavsretsområdet skal vurderingen af, om benyttelse af beskyttet materiale kræver betaling til rettighedshaverne, imidlertid i stigende grad ske i henhold til kriterier, der er fastlagt i EU-retspraksis.

Hvad betyder denne udvikling for virksomheder og offentlige institutioner, der benytter musik, film, tv og andet beskyttet materiale i forhold til kunder eller brugere? Vil der fremover skulle betales for flere udnyttelser, eller vil man tværtimod kunne undgå visse betalinger?

Maiken og Mette vil give deres bud på et svar og i den forbindelse også komme ind på:

• de elementer, der indgår ved vurderingen af, om en vis brug er betalingsudløsende, og
• hvad man som bruger bør være opmærksom på i forhold til eksisterende og kommende aftaler med rettighedshaverne.

15.45-16.20 Fri drøftelse og erfaringsudveksling
16.20-16.30 Afrunding

Deltagelse er forbeholdt medlemmer af Brugernetværket. Læs mere her.