Arrangementer

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith afholder et halvdags arrangement om Corporate Social Responsibility (CSR) i forbindelse med offentlige udbud.

CSR-krav i offentlige udbud: Hvorfor og hvordan?

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

CSR anvendes ofte som virksomheders arbejde med at integrere sociale, etiske og miljømæssige hensyn i virksomhedens forretning og i interaktionen med virksomhedens interessenter, som f.eks. kunder, investorer og leverandører. CSR er nu også i høj grad et indsatsområde i den offentlige forvaltning, og påkalder sig i stigende omfang politisk og mediemæssig interesse med skiftende fokus f.eks. miljø- og klima forhold, menneskerettigheder, løn- og arbejdsvilkår, antikorruption, lærlingepladser eller bæredygtighed. 

CSR rejser mange interessante spørgsmål. I ordregiverperspektiv er CSR ikke programerklæringer, men konkrete forpligtelser knyttet til opfyldelsen af de kontrakter, som ordregiver udbyder og indgår. For offentlige myndigheder er det derfor nødvendigt at få klarhed over, hvilke CSR-krav der skal eller bør stilles i forbindelse med offentlige udbud/indkøb af varer og tjenesteydelser, og i hvilket omfang det skal eller bør kontrolleres, at leverandører og underleverandører faktisk også lever op til CSR-forpligtelserne i forbindelse med kontraktens udførelse? 

Disse spørgsmål danner rammen for arrangementets indlæg og dialog. I første del af arrangementet fokuseres der således på rammerne for det offentliges CSR-politik og på hvilke måder en CSR-politik kan implementeres i en udbudsretlig og kontraktuel kontekst. I arrangementets anden del fokuseres der på hvad CSR-forpligtelser betyder for den efterfølgende kontrakthåndtering, for både ordregiver og tilbudsgiver, og hvordan der i praksis kan opnås compliance. 

Program
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering og morgenmad

Del 1: 
Kl. 09.00 – 09.10 Velkomst og overordnet om dagens emne, v/ Partner, Advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Kl. 09.10 – 09.40, Key note: Beyond market access and value for money: CSR in public procurement – if, when and how? V/ Professor of European Law and Policy Martin Trybus, University of Birmingham, UK

Kl. 09.40 – 10.05 Integrating Human Rights in Public Procurement, v/ Chief Adviser Claire Methven O’Brien, Danish Institute for Human Rights

Kl. 10.05 – 10.30 Hvordan implementeres en CSR-politik i en udbudsretlig og kontraktuel kontekst, v/ Senioradvokat, Director Thomas Impgaard Sørensen, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
 
Kl. 10.30 – 10.45 Kaffepause

Del 2: 
Kl. 10.45 – 11.15 Monitoring Social Conditions in Public Contracts in sweden, v/ Chefjurist Åsa Edman, SKL Kommentus, Sverige

Kl. 11.15 – 11.45 CSR-krav set fra tilbudsgivernes perspektiv, v/ Fagleder for udbudsret Morten Qvist Fog, Dansk Industri

Kl. 11.45 – 12.10 Opnåelse af CSR-compliance - metoder og processer i praksis, v/ Partner, Advokat Tormod Tingstad, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

12.10 – 12.20 Opsummering og videre perspektiver, v/ Partner, Advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Målgruppe
Seminariet henvender sig bredt til aktører der arbejder med CSR og compliance i relation til offentlige udbud.

Praktisk
Der vil være oplæg på både dansk og engelsk.
Der vil efter arrangementet være mulighed for networking og stående frokost med take away option.
Tilmeldingsfrist er 5 dage forud for arrangementet eller så længe der er ledige pladser.

Pris
Det koster 500 kr. eksklusiv moms, at deltage i arrangementet. Anvender din virksomhed EAN ved fakturering, bedes du venligst oplyse dette nr. ved tilmelding. 

 

Du kan stadig nå at tilmelde dig
Af praktiske hensyn har vi lukket for tilmelding. Hvis du ønsker at deltage kan du skrive til os via kontakt@kammeradvokaten.dk.