Arrangementer

På årets sidste møde i DPO-netværket sætter vi fokus på dataetik.

DPO-netværket #4: Dataetik

Implement Learning Institute, Strandvejen 56, 2900 Hellerup

På årets sidste møde i DPO-netværket sætter vi fokus på dataetik.

Dataetik står lige nu øverst på dagsordenen både i Danmark og i EU. Regeringen har netop lanceret reformsporet Digital service i verdensklasse, der bl.a. har til formål at sikre et øget fokus på dataetik. Nogle af initiativerne er opstilling af dataetiske principper for brug af kunstig intelligens og nedsættelse af et Dataetik Råd, som skal komme med anbefalinger til håndteringen af etiske dilemmaer og understøtte en bred offentlig debat om dataetik.

Program
14.00-14.15 Velkommen

14.15-14.40 Nyt siden sidst v/advokat Martin Sønnersgaard, Kammeradvokaten

14.35-15.00 Bordet rundet: Aktuelle spørgsmål og udfordringer. Dialog omkring modtagne spørgsmål og drøftelse af aktuelle udfordringer.

15.00-15.20 Pause

15.20-15.45 Netværkssamarbejde. Faciliteret arbejde i grupper omkring udvalgte emner.

15.45-16.25 Dataetik v/Thomas Ploug, professor, Ph.D., Center for Anvendt Etik og Videnskabsfilosofi, Aalborg Universitet. I oplægget sættes fokus på de etiske udfordringer i en ‘Big data’-tidsalder. Det handler om at forstå, hvad det er for værdier og principper, der sættes under pres af den teknologiske udvikling. Oplægget drøfter også behovet for særlige institutionelle indsatser, herunder et dataetisk råd.

16.25-16.40 Pause

16.40-17.20 Case: Kunstig intelligens og dataetik hos ATP v/Torben Christiansen, underdirektør, og Nethe Rosenvinge, DPO, hos ATP. ATP behandler store mængder personoplysninger til bl.a. automatisering af processer og kontrolformål. Oplægget sætter fokus på de dataetiske rammer for brug af kunstig intelligens i ATP’s bestræbelser på f.eks. at forbedre kundeoplevelsen og bekæmpe social snyd uden at foretage overvågning af borgerne.                                           

17.20-17.40 Gruppediskussion vedr. oplæg 2 og 3

17.40-18.00 Opsamling og emner til næste møde

18.00-           Tapas og uformel networking

Målgruppe 
Netværket er åbent for dig, der har deltaget på Kammeradvokatens og Implement Consulting Groups DPO-uddannelse (Foundation og/eller Practitioner) og andre interesserede fra private virksomheder og offentlige myndigheder, der har et ansvar for håndtering af persondata. 

Du har måske rollen som databeskyttelsesrådgiver (DPO), skal arbejde i en DPO-lignende rolle eller tæt sammen med en DPO, it-sikkerhedschef (CIO), complianceofficer eller andre jurister og informationssikkerhedsfolk, der beskæftiger sig med databeskyttelse og informationssikkerhed. 

Deltagelse i møder i DPO-netværket kræver medlemskab. Læs mere om netværket her.

Pris for medlemskab 
4 møder i netværket koster kr. 12.000 ekskl. moms.