Arrangementer

Den 8. november 2018 afholder vi næste arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i København. Vi vil bl.a. se på Højesterets dom i sagen om betaling for udgifter til prøvegravningsarbejder.

Forum om Ledninger - offentlige myndigheder og anlægsselskaber #3

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Den 8. november 2018 afholder vi næste arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i København. Der er sket meget siden sidste arrangement, og vi har derfor flere interessante afgørelser, som vi skal se på, herunder først og fremmest Højesterets dom i sagen om betaling for udgifter til prøvegravningsarbejder.

Du får viden om
Højesteret har den 1. oktober 2018 behandlet en ledningssag om udgifter til prøvegravningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et vejprojekt.

Sagen rejser for det første et principielt spørgsmål om forholdet mellem vejlovens gæsteprincip og LER-lovgivningen, og det skal vi se nærmere på. Vi gennemgår i den sammenhæng ledningsejerens forpligtelser efter vejlovens gæsteprincip og ledningsejerens forpligtelser efter LER-lovgivningen, og vi skal drøfte synspunkterne fremført i sagen af henholdsvis vejmyndigheden og ledningsejeren.  

Sagen drejer sig også om omfanget af gæsteledningsejerens betalingsforpligtelse og således, om denne også kan udstrækkes til at omfatte udgifter til et prøvegravningsarbejde. Vi skal i den forbindelse se nærmere på retspraksis om betaling for udgifter til andre tekniske løsninger end egentlige ledningsflytninger, herunder selvfølgelig Højesterets dom i sagen om Vintapperrampen (UfR 2015, side 2854 H). 

Under vores sædvanlige punkt om ny praksis kommer vi bl.a. ind på en ny Ekspropriationskommissions kendelse om princippet om nyt for gammelt, der drejede sig om kabellægning af luftledningsanlæg.

Der er med andre ord lagt op til endnu et spændende netværksarrangement, og vi glæder os til at se jer.

Program
Kl. 14.00-14.15 Velkomst og goddag til netværksledere og deltagere
Kl. 14.15-15.15 Højesterets dom om udgifter til prøvegravningsarbejder 
Kl. 15.15-15.30 Pause og netværk             
Kl. 15.30-16.30 Ny praksis i øvrigt
Kl. 16.30-17.30 Let anretning og networking

Målgruppe
Offentlige myndigheder og anlægsselskaber. Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Forum om Ledninger.