Arrangementer

Forum for Kontrakter og Udbud #4

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Udelukkelse og CSR – hvad gør du, når din tilbudsgiver/leverandør ikke er så ansvarlig, som du troede?

På årets 4. Forum for Kontrakter og Udbud stiller vi skarpt på dette spørgsmål, som desværre har vist sig særdeles relevant i årets løb.

Vi sætter fokus på den fælles kerne mellem udelukkelse og CSR-regulering. Hvilke redskaber har du som ordregiver i relation til forhold hos tilbudsgiver/leverandør, som du som ordregiver finder uacceptable?

Hvilke relevante handlemuligheder har du som ordregiver, og hvordan sikrer du dig i givet fald bedst, både i udbuddet og efter indgåelse af kontrakt?

Du vil få en indføring i de udbudsretlige- og kontraktuelle rammer, redegørelse for praktiske problemstillinger og oplæg til ny kontraktregulering.

Program
Kl. 14:30 Velkomst v/Partner, Advokat (H), MBA Henrik Puggaard

Kl. 14:45 Seneste praksis v/Erhvervsjuridisk rådgiver, Manager Line Westh

Kl. 15:30 Kaffepause

Kl. 15:45 – 18.00 (Inkl. pauser) Udelukkelse og CSR - hvad gør du, når din tilbudsgiver/leverandør ikke er så ansvarlig, som du troede? v/Partner, Advokat (H) Morten Kroon og v/Senioradvokat (L), Director Thomas Impgaard Sørensen

Kl. 18:00 Networking og en let anretning

Målgruppe
Forum for Kontrakter og Udbud er Kammeradvokatens forum for alle offentligt ansatte, herunder eksempelvis ansatte i statslige, regionale og kommunale myndigheder eller ansatte i offentligretlige organer mv., og som løbende beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.

Medlemskab er påkrævet, du kan læse om de forskellige medlemskaber her.

Netværksmøde i København
Mødet afholdes i København d. 6. december. Læs mere her.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.