Arrangementer

Den 6. februar 2018 afholder vi et arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i Aarhus. Vi gentager succesen fra København og har fokus på kommunernes håndtering af relationen til kommunale forsyningsselskaber som ledningsejere.

Forum om Ledninger - offentlige myndigheder og anlægsselskaber

Kammeradvokaten, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C

Den 6. februar 2018 afholder vi et arrangement i Forum om Ledninger – offentlige myndigheder og anlægsselskaber på vores kontor i Aarhus. Vi gentager succesen fra København og har fokus på kommunernes håndtering af relationen til kommunale forsyningsselskaber som ledningsejere.

Du får viden om
Vi skal se på, hvad der gælder i forhold til gæsteprincippet i forbindelse med selskabsudskillelsen af forsyningsvirksomhed efter reglerne i vandsektorlovgivningen, og vi skal tale om saglig forvaltning og aftaleindgåelse med forsyningsselskaberne om rettighedserhvervelse i forhold til kommunale ejendomme. Vi kommer i den forbindelse ind på Højesterets dom (UfR 2017.75H) om en ugyldig ledningsservitut, der var kommet i stand som en aftale mellem en kommune og kommunens forsyningsselskab. Dommen kan læses her.

Denne eftermiddag vender vi også den situation, hvor en kommune nedlægger et vejareal evt. med henblik på efterfølgende salg – hvad gælder i forhold til gæsteprincippet og de ledninger, der lå i vejarealet?

Afslutningsvis gennemgår vi nyeste praksis på ledningsområdet. Vejdirektoratet v/fagkoordinator Jeanette R. Zinck Østergaard vil fortælle om direktoratets ledningssager i forbindelse med etableringen af Holstebromotorvejen. Sagerne drejer sig om fortolkning af ledningsservitutter i forhold til erstatningsbetalinger efter landsaftalesystemet og rejser spørgsmålet, hvornår der er betalt en erstatning, der angår en fravigelse af gæsteprincippet. 

Program
Kl. 13.00 - 13.15     Velkomst og præsentation af netværksledere og deltagere
Kl. 13.15 - 14.15     Forholdet mellem kommuner og kommunale forsyningsselskaber
Kl. 14.15 - 14.30     Pause og netværk
Kl. 14.30 - 15.00     Nedlæggelse af vejarealer
Kl. 15.00 - 15.30     Ny praksis på ledningsområdet – Vejdirektoratets ledningssager på Holstebromotorvej-projektet
Kl. 15.30 - 16.30     Let anretning og networking

Målgruppe
Offentlige myndigheder og anlægsselskaber. Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Forum om Ledninger. Læs mere om forummet her.

Praktisk
Der vil være en let anretning med networking efter oplægget kl. 15.30. Oplægget er i tidsrummet kl. 13.00 - 15.30.