Arrangementer

Har du ansvaret for, at din organisation eller dele af den overholder de komplekse persondataretlige regler og krav fremadrettet? Så kan det nye DPO-netværk være din vej til at holde dig løbende opdateret og få metoder til at sikre vedvarende compliance.

DPO-netværket: 1. netværksmøde

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Har du ansvaret for, at din organisation eller dele af den overholder de komplekse persondataretlige regler og krav fremadrettet? Så kan det nye DPO-netværk være din vej til at holde dig løbende opdateret og få metoder til at sikre vedvarende compliance.

På første møde i DPO-netværket sætter vi særligt fokus på Datatilsynets nye standarddatabehandleraftale og på udfordringerne forbundet med cloud computing.

Netværket faciliteres af Kammeradvokaten og Implement Consulting Group, som er blandt Danmarks førende eksperter på området.


Program

14.00-14.10: VelkomstImplement og Kammeradvokaten

14.10-14.25: Bordet rundt/præsentationImplement og Kammeradvokaten

14.25-15.00: Seneste nyt om databeskyttelsesretKammeradvokaten

Vi giver et overblik over de seneste nyheder på området, herunder Datatilsynets nye vejledninger om bl.a. fortegnelsen, retningslinjer fra Artikel 29-Gruppen, nye interessante domme og afgørelser m.v.


15.00-15.15: Pause

15.15-15.45: Hvornår er man dataansvarlig eller databehandler?Kammeradvokaten

I det persondataretlige univers er det afgørende at vide, om man er dataansvarlig eller databehandler, da der er forskel på de databeskyttelsesretlige krav til de to forskellige roller. Med afsæt i Datatilsynets og Justitsministeriets nye vejledning om dataansvarlige og databehandlere gennemgår indlægget nogle af de svære grænsedragninger fra praksis.

15.45-16.25: Datatilsynets nye standarddatabehandleraftale og retningslinjer for tilsyn med databehandlereAmanda Lærke Vad, fuldmægtig hos Datatilsynet

Datatilsynet har udgivet en ny standard-databehandleraftale til hjælp for dataansvarlige og databehandlere, der skal efterleve databeskyttelsesforordningens krav om at indgå en skriftlig databehandleraftale. Indlægget gennemgår standard-databehandleraftalen og kommer med gode råd til, hvordan man som dataansvarlig i praksis kan tilrettelægge sit tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere.

16.25-16.40: Pause

16.40-17.15: Cloud Computing hos Statens It Helle Uldbæk Sørensen, databeskyttelsesrådgiver (DPO) hos Statens It

Statens It agerer som den danske stats it-driftsafdeling og har mere end 15.000 brugere, men står over for en markant udvidelse i de kommende år. Indlægget fokuserer på de retlige udfordringer ved at tilbyde cloudbaserede tjenester.

17.15-17.45: Gruppediskussion v/Implement og Kammeradvokaten

Emnerne fra oplæggene diskuteres i grupper.

17.45-18.00: Afslutning og emner til næste netværksmøderImplement og Kammeradvokaten

Vi drøfter i plenum mulige spændende emner og spørgsmål til de næste netværksmøder.

18.00-: Networking med tapas og vin

Målgruppe
Netværket er åbent for dig, der har deltaget på Kammeradvokatens og Implement Consulting Groups DPO-uddannelse (Foundation og/eller Practitioner) og andre interesserede fra private virksomheder og offentlige myndigheder, der har et ansvar for håndtering af persondata.

Du har måske rollen som databeskyttelsesrådgiver (DPO), skal arbejde i en DPO-lignende rolle eller tæt sammen med en DPO, it-sikkerhedschef (CIO), complianceofficer eller andre jurister og informationssikkerhedsfolk, der beskæftiger sig med databeskyttelse og informationssikkerhed.

Deltagelse i møder i DPO-netværket kræver medlemskab. Læs mere om netværket her.

Pris for medlemskab
4 møder i netværket koster kr. 12.000 ekskl. moms.