Arrangementer

Hold dig opdateret om udviklingen i regler og praksis på det entrepriseretlige område.

Fagligt Forum for Entreprise #1 - AB-revisionen

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

25 år efter vedtagelsen af AB 92 og efter knap tre års udvalgsarbejde fremkommer AB-udvalget primo februar 2018 med høringsforslaget til byggeriets reviderede aftalevilkår – AB 18.

Formålet er at skabe et velfungerende og mere effektivt samarbejds- og aftalesystem, der er tilpasset forandringerne i byggebranchen, og som er i stand til at håndtere både de aktuelle og fremtidige udviklinger i byggeriet.

Vores første arrangement i 2018 handler derfor om AB-udvalgets høringsforslag. Vi sætter fokus på AB 18 og de væsentlige nyheder og ændringer aftalevilkårenes revision må forventes at medføre for byggeriet.

Program
Kl. 14:45-15:00 Ankomst og registrering

Kl. 15:00-15:10 Velkomst

Kl. 15:10-15:40 Det nye aftalesystem – Hensyn, opbygning og indhold v/advokat Rasmus Holm Hansen

Kl. 15:40-16:30 (inkl. pause) AB/ABT 18 – Væsentlige ændringer og nye regler. Hvad betyder revisionen for entrepriseretten? v/advokat Kasper Mortensen

Kl. 16:30-17:15 (inkl. pause) ABR 18 – Væsentlige ændringer og nye regler i rådgiverretten v/advokat Bo Schmidt Pedersen

Kl. 17:15-17:30 Afrunding

Målgruppe
Arrangementet henvender sig til alle ansatte hos private og offentlige bygherrer mv.

Praktisk
Vi byder på en let anretning efter oplægget kl. 17.30. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Arrangementet afholdes også i Aarhus, læs mere her.