Arrangementer

Valg af evalueringsmetode, den praktiske håndtering af tilbudsevaluering samt begrundelseskrav ved tildeling af kontrakt.

Forum for Kontrakter og Udbud #1

Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V

Evalueringsmodeller der holder
Valg af evalueringsmetode, den praktiske håndtering af tilbudsevaluering samt begrundelseskrav ved tildeling af kontrakt.

Vi sætter på årets #1 Forum for Kontrakter og Udbud fokus på valget mellem evalueringsmetoder, den praktiske håndtering af tilbudsevaluering samt begrundelseskrav ved tildeling af kontrakt.

Når ordregiver skal gennemføre et udbud, skal ordregiver bl.a. vælge, hvilken evalueringsmetode der er bedst egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Bliv på forummet klædt på til at sortere mellem de forskellige evalueringsmetoder i dit udbud og hør vores bud på, hvilke modeller der holder. 

Vi giver dig også et indblik i de forskellige muligheder, du som ordregiver har for at inddrage ”praktiske elementer” i tilbudsevalueringen, ligesom vi med udgangspunkt i praksis dykker ned i kravene til niveauet for begrundelse for tildeling af kontrakt.

Vi giver dig afslutningsvis også en kort introduktion til Kammeradvokatens nye digitale evalueringsværktøj, som Kammeradvokaten anvender ved udvalgte udbud til tilbudsevaluering.

Program
Kl. 14:30 Velkomst, v/Partner, advokat Jens Bødtcher-Hansen
 
Kl. 14:45 Seneste praksis, v/Advokat, manager, Jimmie Bøllingtoft

Kl. 15:30 Pause

Kl. 15:45 Evalueringsmetoder - Indflyvning til evalueringsmetoder samt gode råd og overvejelser ved valg af evalueringsmodel, v/Partner, advokat Andreas Ippolito

Med udgangspunkt i praksis giver vi et overblik over de forskellige evalueringsmetoder, som ofte er set og ses anvendt af offentlige ordregivere. Vi giver gode råd til at sortere mellem de forskellige evalueringsmetoder og giver vores bud på evalueringsmodeller, som holder.

Kl. 16:30 Pause

Kl. 16:45 Tilbudsevaluering –  Fra ringbind til virkelighed, v/Partner, advokat Andreas Ippolito

Vi sætter fokus på de forskellige muligheder, som ordregiver har for at inddrage ”praktiske elementer” i tilbudsevalueringen, fx i form at afprøvning/test af de tilbudte produkter, vareprøver, cases/opgaver, proof of concept, code camps mv. 
 
Kl. 17:15 Pause

Kl. 17:30 Begrundelse for tildeling af kontrakt i udbud, v/Advokat, manager Jimmie Bøllingtoft

Udbudsloven indeholder en række krav til ordregivers begrundelse for, hvem der får tildelt en udbudt kontrakt. I praksis kan det dog være vanskeligt for ordregiver at vurdere grænserne for begrundelsespligten. Vi sætter med udgangspunkt i praksis fokus på udbudslovens krav til begrundelse contra grænserne for niveauet for begrundelser ved tildeling af kontrakten. Endvidere vil vi give en kort introduktion til Kammeradvokatens digitale evalueringsværktøj, som Kammeradvokaten anvender i udvalgte udbud til tilbudsevaluering.

Målgruppe
Forum for Kontrakter og Udbud er Kammeradvokatens forum for alle offentligt ansatte, herunder eksempelvis ansatte i statslige, regionale og kommunale myndigheder eller ansatte i offentligretlige organer mv., og som løbende beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.

Medlemskab er påkrævet, du kan læse om de forskellige medlemskaber her. 


Velbekomme
Efter oplæggene vil der være mulighed for networking med tapas og et glas vin/vand.

Vi glæder os til at se dig.